Pasākumi Ukrainas atbalsta nedēļā Balvu novadā

Citas ziņas no šīs kategorijas

In Memoriam. Aina Korņejeva (03.06.1928. – 11.02.2023.)

Bet paliek dzīvot vienmēr atmiņāsViss tas, ko cilvēks sēj ar savu vārdu.(K. Apškrūma) Aina Korņejeva ...

EKO PUNKTI – TIKAI ŠĶIROTIEM ATKRITUMIEM

Viļakas novadā iedzīvotājiem ir pieejama infrastruktūra dalīti vāktu atkritumu bezmaksas nodošanai – 11 EKO ...

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Aija Mežale sasauc Izglītības, kultūras un sporta jautājumu ...