In Memoriam. Aina Korņejeva (03.06.1928. – 11.02.2023.)

Bet paliek dzīvot vienmēr atmiņās
Viss tas, ko cilvēks sēj ar savu vārdu.
(K. Apškrūma)

Aina Korņejeva (03.06.1928. – 11.02.2023.)

95.dzīves gadā Mūžības ceļus sākusi mērot ilggadēja Žīguru pamatskolas skolotāja Aina Korņejeva.

Skolotājai šūpulis kārts Vīksnas pusē. Tur arī ieguvusi pamatizglītību, savukārt vidusskolu pabeigusi 1948.gadā Balvos. Tālākās gaitas veda uz Cēsu skolotāju institūtu, kur dabaszinību – ģeogrāfijas fakultātē iegūta pedagoga profesija. Pēc mācību iestādes beigšanas 1952.gadā darba gaitas uzsāktas Veclaicenē. Bet ar 1960./1961.mācību gadu par savu skolotāju Ainu Korņejevu jau sauca Žīguru 8-gadīgā skola. Darbmācību, ģeogrāfiju un bioloģiju skolotāja mācīja Žīguru puses bērniem līdz pat 1983.gadam, kad, godināta kā darba veterāns, devās pelnītā atpūtā.

Vairāk kā 30 darba gados dāvātās mīlestības, pacietības, sirds siltuma pietika katram skolotājas Ainas skolēnam. Arī saviem izaudzinātajiem dēliem un meitai.

Žīguru skolas absolventi līdz šim laikam atceras skolotājas Ainas stundas, vadīto darbu izmēģinājumu lauciņā, mieru un līdzsvarotību, kas viņai bija raksturīgs. Skolotājas Mūžības ceļš turpināsies, bērnos, mazbērnos, audzēkņos, cilvēku atmiņās.

Izsakām līdzjūtību vistuvākajiem aizgājējas cilvēkiem, piederīgajiem, audzēkņiem un visiem, kas pazina un cienīja viņu!

Viduču pamatskolas izglītības ieguves vietas Žīguri pedagogi

Citas ziņas no šīs kategorijas

Saules mūžu Upītei

Š.g. 19.augustā Upītē notika pasākums “Otkon jauns”, kura laikā tika atklāts pārbūvētais un atjaunotais ...

Intars Busulis un Abonementa orķestris Viļakā

Intars Busulis neatstāj vienaldzīgus skatītājus un klausītājus. Tālajā 2005.gadā, uzvarot konkursā Jaunais vilnis, Intars ...