Otrā starptautiskā Erasmus + projekta “PLAE Sustainable development goals” tikšanās Grieķijā

Š.g. 24.oktobrī norisinājās otrā starptautiskā Erasmus + projekta Play, Learn, Act, Ensure Sustainable development goals tikšanās Karditsā, Grieķijā, kurā piedalījās arī Viļakas Valsts ģimnāzijas komanda.  

Vizīties laikā tika diskutēts par skolēnu aptaujās, skolotāju fokusgrupas un pētījuma laikā iegūtajiem rezultātiem. Iegūto rezultātu analīze ir svarīga, lai noteiktu, kuri ilgtspējīgas attīstības mērķi tiks iekļauti galda spēļu un izglītojoša komplekta izstrādē. 

Iegūtie dati skolotāju fokusgrupās Latvijā, Itālijā un Grieķijā skaidri parādīja, kuri no ilgtspējīgas attīstības mērķiem ir iekļauti mācību saturā sākumskolā.

Aptaujājot skolēnus, tika noskaidrots, kādas galda spēles skolēni vēlētos izmantot. Tāpat pētījumā tika noskaidrots, kuri ilgtspējīgas attīstības mērķi ir visvairāk attīstīti katrā no partnervalstīm. 

Tuvākajā laikā tiks uzsākts darbs pie galda spēļu skolēniem un izglītojoša komplekta skolotājiem izstrādes.

Projekta publicitātes teksts un foto. 

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas sēde

Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas priekšsēdētāja Ruta Cibule sasauc Sociālās un veselības aprūpes ...

Viļakas novada domes kārtējā sēde

Viļakas novada domes kārtējā sēde tiek sasaukta 27.05.2021. plkst.14.00. Sēde notiek attālināti. Darba kārtība: ...