Notiks Balvu novada izglītības attīstības stratēģijas publiskā apspriešana

Saskaņā ar Balvu novada domes 27.oktobra sēdes lēmumu ”Par Balvu novada izglītības  attīstības stratēģijas 2022.-2027.gadam projekta apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai” (protokols Nr. 22. 4) no 2022.gada 7. novembra līdz 2022.gada 6.decembrim notiks Balvu novada izglītības attīstības stratēģijas projekta publiskā apspriešana.

Ar Balvu novada izglītības attīstības stratēģijas 2022.- 2027. gadam projektu var iepazīties Balvu novada pašvaldības  1.stāvā, Izglītības pārvaldes telpās, Bērzpils iela 1a, Balvos, darba dienās no 8.30 līdz 17.00, kā arī Balvu novada pašvaldības interneta mājaslapā: www.balvi.lv.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt Balvu novada Izglītības pārvaldē  Bērzpils 1a, Balvos, Balvu novadā, LV-4501,  pa pastu vai elektroniski uz e-pastu izglparvalde@balvi.lv  līdz 6. decembrim. Rakstisks iesniegums iesniedzams brīvā formā ar norādi – par Izglītības attīstības stratēģiju. Iesniegumā lūdzam norādīt vārdu, uzvārdu, dzīvesvietu, adresi un kontaktinformāciju(tālrunis vai e-pasts) –  fiziskām personām, reģistrācijas numuru, adresi un kontaktinformāciju – juridiskām personām.

Teksts: Inese Circene

Citas ziņas no šīs kategorijas

Medņevas pagastā savs riepu montāžas un balansēšanas pakalpojums

Saimnieciskās darbības veicējs Valdis Vizulis piedalījās Viļakas novada domes izsludinātajā projektu konkursā jaunajiem un ...

Ko domā jaunā Balvu novada iedzīvotāji un uzņēmēji: aptaujas rezultāti

Šī gada sākumā, izveidojot darba grupu, tika uzsākts darbs pie jaunās Balvu novada ilgtspējīgas ...

Psiholoģijas lekcijas Viļakā

Piektdien, 24.septembrī, Viļakā ikvienam interesentam bija iespējams apmeklēt projektā Nr.9.2.4.2/16/I/073 „Veselības veicināšanas un slimību ...