Notiks Balvu novada izglītības attīstības stratēģijas publiskā apspriešana

Saskaņā ar Balvu novada domes 27.oktobra sēdes lēmumu ”Par Balvu novada izglītības  attīstības stratēģijas 2022.-2027.gadam projekta apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai” (protokols Nr. 22. 4) no 2022.gada 7. novembra līdz 2022.gada 6.decembrim notiks Balvu novada izglītības attīstības stratēģijas projekta publiskā apspriešana.

Ar Balvu novada izglītības attīstības stratēģijas 2022.- 2027. gadam projektu var iepazīties Balvu novada pašvaldības  1.stāvā, Izglītības pārvaldes telpās, Bērzpils iela 1a, Balvos, darba dienās no 8.30 līdz 17.00, kā arī Balvu novada pašvaldības interneta mājaslapā: www.balvi.lv.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt Balvu novada Izglītības pārvaldē  Bērzpils 1a, Balvos, Balvu novadā, LV-4501,  pa pastu vai elektroniski uz e-pastu izglparvalde@balvi.lv  līdz 6. decembrim. Rakstisks iesniegums iesniedzams brīvā formā ar norādi – par Izglītības attīstības stratēģiju. Iesniegumā lūdzam norādīt vārdu, uzvārdu, dzīvesvietu, adresi un kontaktinformāciju(tālrunis vai e-pasts) –  fiziskām personām, reģistrācijas numuru, adresi un kontaktinformāciju – juridiskām personām.

Teksts: Inese Circene

Citas ziņas no šīs kategorijas

Biedrība “RITINEITIS” realizē projektu “Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē!”

Biedrība “RITINEITIS” realizē projektu “Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē!”, kura mērķis ir stiprināt un nodrošināt atbalstu ...

Turpinās iesāktie darbi brīvprātīgās ugunsdzēsēju organizācijas izveidei Šķilbēnu pagastā

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.- 2020. gadam finansiālu atbalstu. ...

Pavasaris ienāk mūsu sirdīs!

Ne tikai silti saules stari, arī humors, smiekli un joki liek cilvēkiem atmosties no ...