Iedzīvotāju ievērībai!

Iedzīvotāji, īpaši privātmāju un mazdārziņu īpašnieki, cenšas sakopt savu pagalmu un apkārtējo teritoriju, taču Balvu novada pašvaldība aicina nededzināt savāktās pērna gada lapas, sauso zāli un piemājas dārzā ieklīdušos atkritumus. Jāņem vērā, ka pilsētu un ciemu teritorijas ir blīvi apbūvētas un, ja katrs savāktos atkritumus drīkstētu dedzināt, visa apkārtējā teritorijas būtu dūmos. Nepatīkama smaka nav vienīgā blakne atkritumu dedzināšanai, dedzināšana lielos apmēros kaitē apkārtējai videi, cilvēkiem un dabai.

Balvu novada pašvaldības saistošie noteikumi “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Balvu novadā” nosaka, ka aizliegts jebkādā veidā dedzināt sadzīves atkritumus. Pieļaujama kaitēkļu bojātu zaru un augu sadedzināšana, ja tas netraucē apkārtējos cilvēkus, un nerada draudus cilvēku dzīvībai un veselībai, videi, kā arī personu mantai. (24.3.p.)

Vēršam uzmanību, ka kategoriski aizliegts dedzināt indīgas, smirdīgas vielas (piemēram, plastikāta gabalus, gumiju u.c.), kā arī ievērot visus ugunsdrošības noteikumus- ugunskura vietu ierīkot drošā attālumā no ēkām un kokiem, neatstāt to bez uzraudzības, kā arī neveikt dedzināšanu ugunsbīstamajā periodā.

Zarus, lapas, zāli un visu pārējo biomateriālu iesakām kompostēt, nevis dedzināt.

Citas ziņas no šīs kategorijas

Uzsākts projekts „Viens par visiem-visi par vienu”

Biedrība „Skolēnu vecāku biedrība” sadarbībā ar Viļakas Valsts ģimnāziju īsteno projektu „Viens par visiem-visi ...

Finanšu komitejas sēde

Finanšu komitejas priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc Finanšu komitejas sēdi 2022.gada 21.jūlijā plkst.13.00. Sēde notiks klātienē ...

Viļakas novada domes ārkārtas sēde

Viļakas novada domes ārkārtas sēde  tiek sasaukta 01.07.2020.  plkst.16.00 Viļakas novada domē, Abrenes ielā ...