Veiks energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus skolām

Balvu novada pašvaldība ir uzsākusi projektu Nr. 4.2.2.0/21/A/018 “Rekavas vidusskolas darbnīcu ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” un  Nr. 4.2.2.0/22/A/001 “Balvu mākslas skolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”.

Projektā Nr. 4.2.2.0/21/A/018 “Rekavas vidusskolas darbnīcu ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” ir plānots veiks sekojošus būvdarbus: ēkas pamatu un cokola siltināšanu, jumta nomaiņu un siltināšanu, ēkas siltināšanas darbus, logu un ārdurvju nomaiņu, bēniņu siltināšanu, iekšējās siltumapgādes sistēmas ierīkošanu (centralizētas), iekšējās elektroapgādes sistēmas nomaiņu, t.sk. gaismekļu uzstādīšana. Uzlabojot ēkas energoefektivitāti, nodrošinot siltumu un gaismu telpās, kas nepieciešams mācību procesa nodrošināšanai, tad ēku būs iespējams izmantot kvalitatīvāk mācību stundās 4.-9.kl. dizains un tehnoloģijas, mājturība un tehnoloģijas, pārcelt vidusskolas posma nodarbības, interešu izglītības nodarbības, arī nodarbības programmā Lāzertehnoloģijas un grafiskais dizains. Tādejādi būs iespējams paplašināt skolas telpas pirmskolas izglītībai, jo pēdējos gados ir pieaudzis bērnu skaits, kuri apmeklē pirmskolas izglītības programmu. Šim projektam ir noslēgts līgums ar Centrālo finanšu līguma aģentūru. Projekta reālās izmaksas būs zināmas tikai pēc sekmīgi noslēgta būvdarbu iepirkuma.

Projektā Nr. 4.2.2.0/22/A/001 “Balvu mākslas skolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” plānotie būvdarbi ēkas energoefektivitātes uzlabošanā ir ēkas pamatu un cokola siltināšana, jumta nomaiņa un siltināšana; ēkas (fasādes) siltināšanas darbi, logu nomaiņa, ārdurvju nomaiņa, iekšējā siltumapgādes sistēmas izbūve, iekšējā elektroapgādes sistēma izbūve, t.sk. gaismekļu uzstādīšana. Šo aktivitāšu īstenošanas rezultātā tiks nodrošinātā projekta mērķa sasniegšana, ievērojami samazināsies pašvaldības izdevumi par siltuma enerģiju, tiks nodrošināts labs mikroklimats un apgaismojuma līmenis iestādes telpas, ka arī samazināts CO2 emisijas apjoms atmosfērā. Šobrīd notiek  līguma slēgšanas process par Balvu mākslas skolas projekta īstenošanu ar Centrālo finanšu līguma aģentūru. Ir izsludināts būvdarbu iepirkums. Projekta reālās izmaksas būs zināmas tikai pēc sekmīgi noslēgta būvdarbu iepirkuma.

Projektā plānotie pasākumi ir jāīsteno līdz 2023.gada 31.decembrim.

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai.

Informāciju sagatavoja: projektu vadītāja Vineta Zeltkalne

Foto: projekta arhīvs – ēkas pirms projektu īstenošanas

Citas ziņas no šīs kategorijas

Aizsardzības nozares vadība aicina iedzīvotājus Lāčplēša dienā iedegt svecītes māju logos

Lāčplēša dienā, 11. novembrī, aizsardzības nozares vadība aicina iedzīvotājus godināt Latvijas brīvības cīnītājus, māju ...

Ceļā uz gleznotāja Valda Buša simto dzimšanas dienu

Ceturtdien, 20.jūlijā, Viļakas muzeja izstāžu zālē atklāja 7. Starptautiskā glezniecības plenēra “Valdis Bušs 2023” ...