Ārkārtas Balvu novada domes sēde

Balvu novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc ārkārtas domes sēdi 2022.gada 20.oktobrī (šodien), plkst.16.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)

Darba kārtība:

  1. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Sergejam Maksimovam. (ziņo Sandra Kapteine)
  2. Par Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieces Sandras Kapteines 2022.gada  septembra rīkojuma Nr.BNP/2022/3.22/23/RKARV apstiprināšanu. (ziņo Sandra Kapteine)
  3. Par finansējuma piešķiršanu Latgales mednieku un makšķernieku biedrībai. (ziņo O.Siņica)
  4. Par grozījumiem Balvu novada domes 2022.gada 26.maija lēmumā “Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu smilts-grants, smilts un mālsmilts ieguves atļaujas izsniegšanu Balvu novada Žīguru pagasta atradnei “Posolnīca”. (ziņo Andris Zelčs)
  5. Par mēneša darba algas noteikšanu Balvu Mākslas skolas direktoram, Bērzkalnes, Medņevas un Viļakas pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem. (ziņo Olga Siņica)
  6. Par ēdināšanas pakalpojuma – launaga maksas noteikšanu Balvu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs. (ziņo Olga Siņica)
  7. Par nedzīvojamās telpas Nr.62 un Nr.66 Brīvības ielā 61, Balvos, Balvu novadā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā. (ziņo Terēzija Začeva)
  8. Par nedzīvojamās telpas Nr.4 un Nr.25 Partizānu ielā 14, Balvos, Balvu novadā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā. (ziņo Terēzija Začeva)
  9. Par pašvaldības finansējumu projekta “Balvu muižas apbūves kompleksa pārbūve 2.kārta” īstenošanai. (ziņo Olga Siņica, Irēna Začeva)

Citas ziņas no šīs kategorijas

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Aija Mežale sasauc Izglītības, kultūras un sporta jautājumu ...

Līgo svētku brīvdienās gaidāmas izmaiņas vairāk nekā 500 reģionālo autobusu maršrutu

Sakarā ar Līgo svētku brīvdienām laika posmā no 2020. gada 21. līdz 24. jūnijam gaidāmas ...

Rudens ieskaņas pārgājiens “Tepenīcas ezera aplis”

Aicinām doties rudens ieskaņas pārgājienā 4.septembrī Susāju pagastā Balvu novadā kopā ar gidu – ...