Viļakas pirmsskolas izglītības iestādes Namiņš” kolektīva darbiniekiem mācīšanās lietpratībai „Prasme, spējas un zināšanas”

„Ar loģikas palīdzību jūs no punkta A varat nokļūt līdz punktam B. Ar iztēles palīdzību jūs varat nokļūt jebkur.” Alberts Einšteins

8.oktobrī mūsu kolektīvā tika svinēta Skolotāju diena ar braucienu ciemos pie  nemateriālās kultūras mantojuma centra “Upīte” Šķilbēnu pagastā direktora Andra Slišāna, kurš slēgtās skolas ēkā mūs iepazīstināja ar pirmo un pagaidām vienīgo izlaušanās istabu – spēli latgaliski. Jaunajai izlaušanās istabai dots nosaukums “Pīci panti” un tā ir veltīta novadpētniekam, dzejniekam, folkloristam Ontonam Slišānam (1948-2010). Izlaušanās istabas „Pīci panti” uzdevumus veidojis Kristaps Auzāns, kurš ir taisījis arī Imanta Ziedoņa fonda „Viegli” spēli „Ziedoņa klase” Rīgā, kas saņēmusi apbalvojumu „Kilograms kultūras 2019” kategorijā „Pārsteigums”.

Šo pasākumu uzdāvināja mūsu „Namiņa” 2022.gada sagatavošanas grupas „Kāpēcīši” izlaiduma bērnu vecāki, par ko viņiem liels „Paldies!”.

Pirmsskolas mācību programmā „Skola 2030” obligātais mācību saturs ir veidots, fokusējoties uz bērnam būtiskāko mācību satura apguvē, lai veidotos lietpratība (kompetence) kā komplekss bērna mācīšanās rezultāts ilgākā laika periodā. Līdz ar to arī  mēs, iestādes kolektīvs, apgūstam mācīšanos lietpratībai caur atraktīvām darbībām, lai spētu šo prasmi iemācīt saviem pirmsskolēniem.

Izlaušanās istaba „Pīci panti” mums parāda, ka prasmes dažādās dzīves situācijās var iegūt ne tikai ar grāmatu gudrību palīdzību, bet arī caur loģiku un iztēli. Visvairāk patika un „galvas lauzīšanu” sagādāja uzdevumi, kuros bija jānosver vai jāizmēra smiekli, kā arī atbildes atrašana tumšā vietā. Tie bija super! Veicot šos uzdevumus, mūs pārņēma dziļa nopietnība domājot, jautrība meklējot un prieks par atrasto, kā arī gandarījums par paveikto.

Liels „Paldies!” Andrim par uzņemšanu, palīdzēšanu caur domu virzību pareizo atbilžu meklēšanā un svētku cienasta organizēšanu – kūkas, kafija un tēja. Kamēr viena kolektīva grupa gāja prasmju meklēšanas ceļā, otra cienājās un izvirzīja savas hipotēzes.

Dienas noslēgumā bija sagādātas bagātīgas pusdienas Rekovas dzirnavās, kur godā tiek turēts Latgales kulinārais mantojums un tā ēdieni. Mēs  baudījām maltītes no vietējiem produktiem caur senām un pavisam jaunām receptēm, paplašinot savu garšu apvārsni. Viena no galvenajām ēdienu sastāvdaļām ir z/s „Kotiņi” saražotā produkcija.

Liels „Paldies!” dzirnavu darbiniekiem par laipno uzņemšanu un apkalpošanu! Arī līdzņemšanai uz mājām iegādājāmies saimniecībā ražotos produktus miltu un putraimu veidā.

Lai dzīvē gūtu panākumus, atcerieties labi šīs trīs domas:
redzēt – nozīmē zināt;
gribēt – nozīmē varēt;
uzdrošināties – nozīmē dabūt.” A.de Mišē

Viļakas PII „Namiņš” skolotāja Guna Rižanova, foto: vadītāja Lilita Šnepere

Citas ziņas no šīs kategorijas