Uzlabota ugunsdrošība Balvu novadā

Īstenojot pēdējās aktivitātes projektā “GreenPalette”, Balvu novada pašvaldība ir uzlabojusi hidrantu darbību Balvos: Vidzemes iela 26, Ziedu ielā, Ezera ielā 3A, Kalna ielā 2, iegādāta ugunsdzēsības hidranta stendere, un, ir veikti nepieciešamie remontdarbi Tilžas artēziskajai akai Dārza ielā 1 A, pieslēdzot hidrantu Dārza ielā 1.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk- VUGD) Latgales reģiona brigādes Balvu daļas komandieris Alvis Romāns: “Hidranti, to izbūve un remontdarbi ir viennozīmīgi neatņemama daļa no VUGD operatīvās darbības un drošības organizēšanas novadā. Tāpēc ir ļoti pozitīvi vērtējams fakts, ka hidranti tiek izbūvēti un atjaunoti. Šis projekts ir radis iespēju sakārtot ugunsdrošībai nepieciešamo infrastruktūru un iesāktais noteikti būtu jāturpina, jo, attīstoties ugunsdzēsības tehnikai ar vien aktuālāks kļūst jautājums par kvalitatīvām ūdens ņemšanas vietām.”

Balvu novada p/a ‘’SAN-TEX’’ komunālais inženieris Aivars Pugejs min, ka “Balvu pilsētā kopā ir 102 ugunsdzēsības hidranti. Hidrantiem, kas ir maģistrālo ūdensapgādes cauruļvadu tīkla sastāvdaļa, palielinoties to vecumam, pieaug avārijas situāciju riski, tāpēc pēc ikgadējām pārbaudēm, tiek ziņots par katra hidranta tehnisko stāvokli. Šajā rudenī, projektā, diviem virszemes hidrantiem tika uzstādīti jauni aizsargkupoli un iegādāts stenders ar kura palīdzību tiek nodrošināta pievienošanās pie hidranta, kā arī tika veikta divu sliktāko hidrantu rekonstrukcija. Izmantojot “GreenPalette” projekta iespējas, kopumā Balvu pilsētā tika atjaunoti  11 hidranti.”

Izbūvētais hidrants Tilžas pagastā ir ierīkots pirmoreiz, iepriekš ūdens tika ņemts no atklātajām ūdenskratuvēm. Hidrants nodrošina jaunajām VUGD mašīnām iespēju izmantot tīru ūdeni, kas nepieciešams lai tās efektīvi darbotos. Ūdens tiek ņemts no kopējā ciema dziļurbuma. Jaunais uzstādītais dziļurbuma sūknis nodrošinās pietiekamu ūdens padeves jaudu visiem, gan drošībai ciematā, gan iedzīvotājiem, ikdienas lietošanā”, Anna Bērziņa, Tilžas pagasta pārvaldes vadītāja

Teksts: Santa Šmite, projektu vadītāja
Foto: projekta arhīvs

Šī publikācija ir sagatavota ar programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild  Balvu novada pašvaldība, tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Programmu 2014.-2020.gadam līdzfinansē Eiropas Savienība un Latvijas Republika.

 

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Zaļo ceļu izveide ieguldījums vietējā ekonomikā

Šī Publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu atbild Balvu ...

Balvu novada Vēlēšanu komisijas PAZIŅOJUMS par iecirkņu komisiju izveidošanu 2022.gada 1.oktobra 14.Saeimas vēlēšanām

Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas 2022.gada 5.maija Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukciju, noteikt ...

Tautsaimniecības un vides komitejas sēde

Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks sasauc Tautsaimniecības un vides komitejas sēdi 2022.gada 20.jūlijā ...