Piegādāts sniega motocikls zivju resursu aizsardzībai

Šī gada oktobra sākumā, Balvu novada pašvaldība, saņēma sniega motociklu ar piekabi, Valsts Zivju fonda (turpmāk- VZF) projektā 22-00-S0ZF03-000016 “Balvu novada publisko ūdenstilpņu zivju resursu aizsardzība” .

Sniega motocikla un jaunas piekabes ar tentu piegādi nodrošināja uzņēmums SIA “SDK” par kopējo summu 17 890,02  euro, t.sk. 69,9% jeb 12500,00 euro VZF finansējums un 31,1 % jeb 5390,02 euro pašvaldības līdzfinansējums.

Šī projekta īstenošana ļaus efektīvi veikt zivju resursu aizsardzību, pārvaldību un maluzvejas mazināšanu ziemas sezonā Balvu novada publiskajās ūdenstilpnēs, jo sniega biezums nebūs šķērslis, lai spētu ātri pārvietoties un attiecīgi reaģēt uz pārkāpumiem, kā arī nepieciešamības gadījumā, sniegt pirmo palīdzību, personas nogādāšanai uz krastu.

Teksts: Projektu vadītāja S. Šmite

Foto: projekta arhīvs

Citas ziņas no šīs kategorijas