Viļakas pirmsskolas izglītības iestāde „Namiņš” septembra noskaņās

Rudentiņ, bagāts vīrs,
Daudz tu mums dāvināji:
Pilnas klētis labībiņas,
Pilnas ķešas sudrabiņa. (Tautasdziesma)

Mūsu „Namiņa” bērni savu prasmju un zināšanu sudrabiņu sāk uzkrāt caur mācīšanos lietpratībai praktiski darbojoties. Septembris ir gan ražas vākšanas, gan stādīšanas laiks.

15.septembrī mēs piedalījāmies Balvu novada pašvaldības Viļakas pilsētas pārvaldes rīkotā „Meža dienas 22” pasākumā „No sēkliņas līdz kokam”. Iepazinām dažādu skuju koku sēklas nopelniem bagātās mežkopes Annas Āzes vadībā, pētījām kopīgo un atšķirīgo starp tām, uzzinājām, cik sēklu satur viens egles čiekurs un kādus skaistus rotājumus var pagatavot no dažādu sēklu materiāla.

Praktisko darba pusi iepazinām pilsētas skvērā, piedaloties košumkrūmu un koku stādīšanas akcijā „Laimes koki” pasaules talkas ietvaros. Mūsu „Laimes koks” – mazā sudrabegle,  tagad aug pilsētas skvērā. To nomērījām ar zara palīdzību, kuru paņēmām līdzi uz bērnudārzu, lai noteiktu tā garumu mērvienībā – centimetros. Zara garums sniedzās līdz Kārlīša bikšu kabatai – 50 cm. Solījām eglītei pastaigu laikā to apciemot un sekot tās augsmei.  Eglītei, pēc Edvarta ierosinājuma, devām vārdu „Labā eglīte”. Piedalīšanās šāda veida aktivitātēs paliks bērniem atmiņā uz mūžu, jo šīs iemaņas, praktiski darbojoties, ievērojot  stādīšanas principu, gūstot jaunu pieredzi un darba iemaņas, noderēs veicot līdzīgus darbiņus arī savās mājās.

Liels  „Paldies!” mūsu bērnudārza bijušajam audzēknim Ernestam Bukšam, Viļakas Valsts ģimnāzijas 11.klases skolēnam, kurš mazajiem palīdzēja bedrīšu rakšanas darbā.

29.septembrī „Namiņa” visu grupu bērni sanāca kopā svinēt Miķeļdienu. Rīts iesākās ar kopīgi vadītām dziesmām un rotaļām iestādes zālē. Miķelītis (mūzikas skolotāja Elita Logina) caur radošām muzikālām aktivitātēm ievadīja bērnus rudens norisēs dabā, dārzā un cilvēku dzīvē. Svētku dienas turpinājums noritēja  rotaļu laukumos, kur tika veidotas mandalas no mājās sagādātiem un līdzi atnestiem dārzeņiem un augļiem. Tika pildīti arī veiklības vingrinājumi: lēkšana pāri kabačiem, kartupeļu lasīšana grozos, čiekuru un ozolzīļu šķirošana. Visi ar prieku piedalījās arī foto sesijā.

Pēcpusdienā visi tika aicināti uz Miķeļdienas tirdziņu „Siena šķūnī”, kur ar bērnu vecāku palīdzību gādātie ceptie gardumi, āboli un bumbieri atrada savus pircējus.

Liels „Paldies!”  visiem bērnu vecākiem par atsaucību, atbalstu un dalību mūsu rosinātā pasākumā, sniedzot bērniem prieku un gandarījumu, arī lepnumu par paveikto!

Pēdējā septembra darba diena tika veltīta sporta un veselības aktivitātēm „Sports priekam!”. Divi eži (skolotāja Lilija Strupka un skolotājas palīdze Ilze Zaremba) apmaldījušies pilsētā un ar mobilās lietotnes GPS palīdzību nonākuši pie mūsu „Namiņa”, kur rotaļu laukumā bērni sanākuši kuplā pulkā. Eži nolēma palikt un iemācīt bērniem meža dzīvnieku vingrinājumus, kas veicina atjautību, lokanumu, veiklību un izturību, noderīgus dažādās ikdienas situācijās. Jautrību gādāja gan mūzika, gan kopā būšana, gan arī kustību prieks. Aktivitātes turpinājās katrai grupai savos rotaļu laukumos, kuros bija jāveic dažādi sportiski uzdevumi savu vecumu grupu skolotāju vadībā.

Vēlam visiem, lai septembra darba un augļu ražīgums rada prieku, sparu un izturību garajiem rudens vakariem!

Viļakas PII „Namiņš” skolotāja Guna Rižanova, foto: iestādes vadītāja Lilita Šnepere, skolotājas Tatjana Aleksejeva un Guna Rižanova.

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Mīļi aicināti!

Viļakas pirmsskolas izglītības iestāde „Namiņš” atsāk darba gaitas 9.augustā. Gaidīsim savā pulkā jaunus audzēkņus! ...

Viļakas Valsts ģimnāzijai iegādāts jauns aprīkojums

Īstenojot projektu Nr. 8.1.2.0/18/I/001 “Modernizēt mācību vidi Viļakas Valsts ģimnāzijā” ir iegādāts projektā apstiprinātais ...