Informācija par pieteikšanos valsts atbalstam siltumenerģijas izmaksu segšanai

Mājokļa īpašnieks vai īrnieks var iesniegt pieteikumus valsts atbalstam siltumenerģijas izmaksu segšanai 2022./2023. apkures sezonai Balvu novadā.

Iesniegumu iesniedz klātienē pašvaldībā vai aizpilda elektronisku veidlapu pašvaldību e-pakalpojuma portālā www.epakalpojumi.lv

Iedzīvotājus aicinām sākt no 1.oktobra  iesniegt elektronisko veidlapu (iesniegums), kur norāda – vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontaktinformāciju un kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numuru, kurā ieskaitāms atbalsts mājsaimniecībai.

  • Iesniegumā ietver pašapliecinājumu par attiecīgas apkures esību mājoklī un to, ka citi mājsaimniecības locekļi nav iesnieguši iesniegumu atbalsta mājsaimniecībai saņemšanai par iesniegumā minēto mājokli.
  • Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

1) mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinošu dokumentu;

2) maksājumu apliecinošus dokumentus par koksnes granulu, koksnes brikešu vai malkas iegādi vienam mājoklim;

3) pašapliecinājumu par malkas iegādi, ja pretendē uz 60 euro atbalstu.

No 3.oktobra arī klātienē pieteikumus varēs iesniegt Balvu novada domē, Viļakas pilsētas pārvaldē un pagastu pārvaldēs.

Vēršam uzmanību par atbalsta periodu un pieteikuma noformēšanai nepieciešamajiem dokumentiem:

1.Ja apkurei izmanto malku, kurai nav maksājuma apliecinoša dokumenta, pieteikums kompensācijas saņemšanai pašvaldībā ir jāiesniedz līdz 30.11.2022.

Pieteikuma noformēšanai nepieciešams Mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinošs dokuments.

2.Ja apkurei izmanto granulas vai briketes, vai malku, tad pieteikums iesniedzams līdz 30.04.2023.

Pieteikuma noformēšanai nepieciešamie dokumenti:

– Mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinošs dokuments;

-Maksājumu apliecinošs dokuments par koksnes granulu, koksnes brikešu vai malkas iegādi vienam mājoklim.

3.Ja apkuri nodrošina centralizētā siltumapgāde, tad atbalstu piemēros automātiski rēķinos. Atbalsta periods līdz 30.04.2023.

4.Ja apkurei izmanto elektroenerģiju, tad pieteikuma noformēšanas termiņš ir līdz 30.04.2023.

Pieteikuma noformēšanai nepieciešamie dokumenti:

– Mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinošs dokuments;

-Rēķins par elektroenerģiju *

Mājsaimniecībai, kura mājokli apkurina, izmantojot elektroenerģiju, par laikposmu no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim ir tiesības saņemt valsts atbalstu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, elektroenerģijas patēriņam virs 500 kilovatstundām, bet nepārsniedzot 2000 kilovatstundas, 50 procentu apmērā no elektroenerģijas cenas, kas pārsniedz 0,160 euro par kilovatstundu bez pievienotās vērtības nodokļa, bet ne vairāk kā 0,100 euro par kilovatstundu bez pievienotās vērtības nodokļa.

Ar pilnu likuma “Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likums” redakciju ar integrētiem grozījumiem var iepazīties Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likums (likumi.lv)

Tuvojoties iesniegšanas termiņam, papildus informācija sekos!

Citas ziņas no šīs kategorijas

AICINĀM IEDZĪVOTĀJUS UN UZŅĒMĒJUS PIEDALĪTIES APTAUJĀ

Ir svarīgi nodrošināt sabiedrības līdzdalību jaunizveidojamā Balvu novada attīstības procesos un uzklausīt iedzīvotāju viedokli, ...

Ārkārtas domes sēde

ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE 2021.gada 9.novembrī, plkst.17.00. Sēde notiks attālināti. Darba kārtībā: Par Balvu novada ...

Krāsainās Latvijas un Latgales ainavas gleznās

4.starptautiskā glezniecības plenēra “Valdis Bušs 2020” dalībnieki 17.jūlijā piedalījās kolēģa, mākslinieka Aivja Pīzeļa personālizstādes ...