Noslēdzies projekts “Zaļie ceļi Rīga – Viļaka”

Šī Publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu atbild  Balvu novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

Projekts “GreenWays Riga – Viļaka” (“Zaļie ceļi Rīga – Viļaka”) tiek īstenots pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība.

Tālajā 2019. gada 1.septembrī uzsākās projekta “Zaļie ceļi Rīga – Viļaka” īstenošana. Četru projekta īstenošanas gadu laikā piepildījās visi neparedzētie apstākļi, kurus parasti min projekta pieteikuma veidlapā kā riskus, bet cer, ka tie nekad nepiepildīsies. Pirmie šķēršļi projekta īstenošanā bija pandēmija Covid-19 un noteiktie ierobežojumi tās apkarošanā, kuru dēļ nācās projekta darba grupas organizēt tikai tiešsaistē, nācās pārcelt pieredzes braucienus, apmācību seminārus, dalību izstādēs, kuras noslēgumā tika atceltas pavisam. Nācās pārvarēt administratīvi teritoriālo reformu Latvijā, kuras rezultātā mainījās Vadošais partneris, partneri un iesaistītie darbinieki projekta Vadības un menedžmenta grupās. Kā arī nācās sadzīvot ar kaimiņvalstij uzliktajām sankcijām un izslēgšanu no pārrobežu programmas. Visu šo šķēršļu rezultātā projekta īstenošana tika pagarināta līdz 2022. gada 31. augustam.

Projekta vispārējais mērķis ir sasniegts Latvijas pusē – ir ietverti vietējie kultūras un dabas resursi (dzelzceļa vēsturi, dabas takas, kā arī tuvējos tūrisma dabas un kultūras objektus) kopīgos un ilgtspējīgos tūrisma produktos, kas dod ekonomisku labumu visam reģionam.

Ievērojams papildus ieguvums no zaļajiem ceļiem jeb veloceļiem, kas ierīkoti Latvijas pusē pa bijušo dzelzceļa līniju, ir tas, ka tūristi, braucot ar velosipēdu, pārvietojās lēnāk, tādējādi pavadot vairāk laika un līdz ar to vairāk naudas reģionā.

Balvu novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs teica lielu paldies ikvienam par dalību šajā projektā. Īpašs paldies izturīgākajiem projekta partneriem Gulbenes novada pašvaldībai, Madonas novada pašvaldībai, Vidzemes tūrisma asociācijai, Ropažu novada pašvaldībai un Ogres novada pašvaldībai. “Tas ir nedaudz skumji, ka projekts ir noslēdzies, bet noslēgums kādai lietai, projektam nozīme, ka ir sācies jauns sākums. Paldies par drosmi, izturību un pacietību, realizējot šo projektu,” noslēguma vadības komitejā sacīja Balvu novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs.

Latvijas puses projekta partneri ir realizējuši projektā plānotās aktivitātes.  Sekmīgi veikts projekta menedžmenta darbs, darba grupas tikšanās notika pat vairāk nekā bija plānots projektā. Publicitātes raksti arī ir sagatavoti vairāk nekā bija plānots, jo pagarinājās arī projekta īstenošanas laiks. Projekta partneri ir veikuši zaļā velo ceļa trases tīrīšanu katrs savā posmā, nomarķējuši zaļo ceļu, uzstādījuši krustojuma un informatīvās zīmes, uzstādīti cilvēku plūsmas skaitītāji, izvietoti informatīvie stendi un transporta kustību ierobežojošas barjeras.

Balvu novada pašvaldība 2022. gada vasarā veica logo tipa uzlīmju un plāksnīšu pārlīmēšanu un pārlikšanu uz km stabiņiem, krustojuma un informatīvajām zīmēm. Uzstādīja 6 informatīvos stendus: Sitā, Kubulos, Vīksnā, Kupravā, Žīguros un Viļakā.  Pēc Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra sniegtās informācijas sagatavoja un uzstādīja 10 barjeras, lai ierobežotu transporta plūsmu posmā no Sitas līdz Kupravai. Piecas barjeras ir uzstādītas Kubulu pagastā un piecas barjeras Vīksnas pagastā. Par velo maršruta sakopšanu atbild konkrētā pagasta pārvalde, kuras teritoriju šķērso velo maršruts. Par idejām, pārkāpumu un bojājumu konstatēšanu lūdzam iedzīvotājus vērsties konkrētajā pagasta pārvaldē: Kubulu, Vīksnas, Kupravas, Žīguru, Susāju vai Vecumu pagasta pārvaldē. Par infrastruktūras izveidi atbild konkrētā pagasta pārvalde, kurā ir izvietota projekta infrastruktūra.

Projekta eksperts, Vidzemes tūrisma asociācijas valdes priekšsēdētājs Raitis Sijāts motivēja projekta “Zaļie ceļi Rīga – Viļaka” partnerus piedalīties izsludinātajā kapitalizācijas projektā, Vidzemes partnerus piedalīties Latvijas-Igaunijas pārrobežu sadarbības programmā, kā arī visām pašvaldībām plānot izveidoto velo trašu uzturēšanu, attīstību un uzlabošanu.

Teksts:  projekta vadītāja Vineta Zeltkalne

Foto: Vineta Zeltkalne un projekta arhīvs

Citas ziņas no šīs kategorijas

Balvu novada domes sēde

Balvu novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc domes sēdi 2023.gada 23.februārī, plkst.09.00. Sēde notiks klātienē Bērzpils ...

Paziņojums

Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļa informē, ka sākot ar 14.septembri un turpmāk katru otrdienu tiek ...

Koncerts “Dziesma kā dzīve” Viļakas kultūras namā

9.martā plkst.17.00 Viļakas kultūras namā koncerts “Dziesma kā dzīve”. Piedalās Tukuma pilsētas kultūras nama ...