Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Aija Mežale sasauc Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdi 2022.gada 15.septembrī plkst.11.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē).

Darba kārtībā:

  1. Par Bērzkalnes pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā. (I.Korlaša)
  2. Par Balvu pilsētas ģerboņa atjaunošanu un reģistrāciju. (ziņo I.Jaunžeikare)

Informatīvi jautājumi:

  1. Par Balvu novada kolektīvu gatavošanos Vispārējiem Dziesmu un deju svētkiem. (ziņo R.Krūmiņa)
  2. Par Balvu novada skolēnu skaitu un skolēnu gatavību jaunajam mācību gadam un pedagogu streiku, kas plānots no šī gada 19.septembra. (ziņo I.Circene)

Citas ziņas no šīs kategorijas

Tiešsaistes pasākums 15. aprīlī uzņēmumiem, īpaši mazajiem un vidējiem

Elektronikas un datorzinātņu institūts organizē tiešsaistes pasākumu 15. aprīlī uzņēmumiem, īpaši mazajiem un vidējiem, ...

Pirmā partneru tikšanās projektā “Zaļie ceļi Rīga – Pleskava”

2019.gada 17.oktobrī projekta Nr. LV-RU-006 “GREENWAYS RIGA-PSKOV” (Zaļie ceļi Rīga – Pleskava) vadošais partneris ...