Informācija iedzīvotājiem!

Balvu novada Sociālā pārvalde informē, pabalstu individuālo mācību līdzekļu iegādei piešķir vienu reizi kalendāra gadā, izsniedzot izglītības iestādē zinību dienā dāvanu karti 15,00 euro apmērā.

Pabalstu individuālo mācību līdzekļu iegādei ir tiesības saņemt izglītojamajam, kurš savu dzīvesvietu ir deklarējis Balvu novada administratīvajā teritorijā:

  • mācās Balvu novada vispārizglītojošajā izglītības iestādē;
  • līdz 24 gadu vecumam apgūst arodizglītību vai profesionālo vidējo izglītību Balvu novada izglītības iestādē vai cita novada izglītības iestādē, programmā, kura netiek nodrošināta Balvu novada izglītības iestādēs.

Aicinām bērnu, kurš mācās cita novada izglītības iestādē  (programmā, kura netiek piedāvāta pašvaldības teritorijā esošajās mācību iestādēs) likumiskos pārstāvjus iesniegt septembrī Sociālajā pārvaldē iesniegumu un izziņu no skolas.  par pabalsta piešķiršanu individuālo mācību līdzekļu iegādei vienu reizi kalendārā gadā.

Minētā pabalsta apmēru un to izmaksas kārtību nosaka Balvu novada Domes 2021.gada 23.septembra saistošie noteikumi Nr.7/2021 “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Balvu novadā”.

Sociālais dienests informē, ievērojot visus noteiktos drošības pasākumus, klientu pieņemšana klātienē notiek pēc iepriekšējā pieraksta. Klienti bez iepriekšējā pieraksta netiek pieņemti.

Nepieciešamības gadījumā sazināties:

Balvos: Ināra Skopāne, mob.:27815224, Sanda Japiņa, mob.:29363012

Viļakā: Iluta Keiša, mob.:28004485, Inga Kokoreviča, mob.:27822590

Citas ziņas no šīs kategorijas

Vecākajam latgaliešu festivālam “Upītes Uobeļduorzs” – 20

Sestdien, 18. septembrī, savu 20. notikšanas reizi svinēs senākais vēl arvien notiekošais latgaliešu festivāls ...

Drošības nedēļa Viļakas apkārtnes skolās

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.- 2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās ...