Tautsaimniecības un vides komitejas sēde

Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks sasauc Tautsaimniecības un vides komitejas sēdi 2022.gada 17.augustā (trešdien) plkst.09.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), (jautājumu ziņotāji, kas ir uz vietas iestādē piedalās klātienē un speciālisti piedalās attālināti).

Darba kārtībā:

 1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada Rugāju pagasta nekustamā īpašuma “Stabulnieki”  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 010 0021. (ziņo J.Krilova)
 2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu robežu pārkārtošanai Balvu novada, Rugāju pagasta nekustamā īpašuma “Mežsētas”, zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 3874 009 0025 un 3874 009 0098. (ziņo J.Krilova)
 3. Par nosaukuma “Skaras” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Medņevas pagastā, Balvu novadā, un nodošanu atsavināšanai. (ziņo I.Kaņepe)
 4. Par nosaukuma “Videļi” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Medņevas pagastā, Balvu novadā, un nodošanu atsavināšanai. (ziņo I.Kaņepe)
 5. Par zemes reformas pabeigšanai neizmantotās zemes vienības Medņevas pagastā piekritību Balvu novada pašvaldībai, zemes vienību apvienošanu, jauna īpašuma izveidošanu, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai. (ziņo I.Kaņepe)
 6. Par nekustamā īpašuma izveidošanu, nosaukuma “Verpuļeva 41” un adreses piešķiršanu zemes vienībai Balvu pagastā, Balvu novadā, un nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai. (ziņo G.Zaharāne)
 7. Par adreses “Verpuļeva 40” piešķiršanu zemes vienībai Balvu pagastā, Balvu novadā, un nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai. (ziņo G.Zaharāne)
 8. Par nosaukuma “Verpuļeva 141” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Balvu pagastā, Balvu novadā, un nodošanu  atsavināšanai. (ziņo G.Zaharāne)
 9. Par nekustamā īpašuma izveidošanu, nosaukuma “Saulītes” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Bērzpils pagastā, Balvu novadā, un nodošanu  atsavināšanai. (ziņo G.Zaharāne)
 10. Par nosaukuma “Robežmala” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Tilžas pagastā, Balvu novadā, un nodošanu  atsavināšanai. (ziņo G.Zaharāne)
 11. Par medību tiesībām Jura Kaņkas medību iecirknim Balvu novada pašvaldībai piekritīgajās zemes vienībās Krišjāņu pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Pirms apkures sezonas parūpējies par mājokļa ugunsdrošību!

Iestājoties rudenīgam un vēsākam laikam, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņem arvien vairāk ...

Piedalies konkursā “Kas ir mediķis?”!

Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība, sadarbībā ar Balvu un Gulbenes mākslas skolām, izsludina mākslas ...

Valsts svētkos gaidāmas izmaiņas gandrīz 400 reģionālo autobusu maršrutu

Latvijas Republikas Proklamēšanas dienā, 2020. gada 18. novembrī, gaidāmas izmaiņas gandrīz 400 reģionālo autobusu maršrutu visā ...