Balvu novada Vēlēšanu komisijas PAZIŅOJUMS par iecirkņu komisiju izveidošanu 2022.gada 1.oktobra 14.Saeimas vēlēšanām

Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas 2022.gada 5.maija Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukciju, noteikt iecirkņa komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu:

no 2022.gada 2.augusta  līdz  2022.gada 18.augustam

Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikuma veidlapa atrodama CVK mājaslapā www.cvk.lv – tiesību akti – veidlapas – 14_pielikums.docx (live.com)

Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļu kandidātu pieteikumus iesniegt:

  • Balvu novada pašvaldībā (Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu novads, LV-4501, 1.stāvā pastkastītē “Iesniegumi novada pašvaldībai”);
  • Viļakas pilsētas pārvaldē (Abrenes ielā 26, Viļaka, Balvu novads, LV-4583);
  • Rugāju pagasta pārvaldē (Kurmenes ielā 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Balvu novads, LV-4570);
  • Baltinavas pagasta pārvaldē (Kārsavas ielā 16, Baltinava, Balvu novads, LV-4594);
  • Balvu novada Vēlēšanu komisijā (Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu novads, LV-4501, 1.stāvā pastkastītē “Iesniegumi novada pašvaldībai” vai Brīvības iela 46A, Balvi, Balvu novads, LV-4501, 1.stāvs pastkastītē “Balvu novada Vēlēšanu komisijai”).

Vēlēšanu iecirkņi:

Vēlēšanu iecirkņa numurs Vēlēšanu iecirkņa nosaukums Vēlēšanu iecirkņa adrese
318 Balvu Valsts ģimnāzijas sporta zāle Dārza iela 2, Balvi, Balvu novads, LV-4501
319 Balvu sākumskola Partizānu iela 16, Balvi, Balvu novads, LV-4501
320 Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola Vidzemes iela 26, Balvi, Balvu novads, LV-4501
321 Viļakas pilsētas pārvalde Abrenes iela 26, Viļaka, Balvu novads, LV-4583
322 Baltinavas pagasta pārvalde Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas pagasts, Balvu novads, LV-4594
323 Balvu pagasta sporta centrs “Saulstari”, Naudaskalns, Balvu pagasts, Balvu novads, LV-4561
324 Bērzkalnes pagasta pārvalde Ūdru iela 1, Bērzkalne, Bērzkalnes pagasts, Balvu novads, LV-4590
325 Bērzpils Saieta nams Dārza iela 25A, Bērzpils, Bērzpils pagasts, Balvu novads, LV-4576
326 Briežuciema Tautas nams “Gaismas”, Grūšļeva, Briežuciema pagasts, Balvu novads, LV-4595
327 Krišjāņu Tautas nams Jaunatnes iela 2, Krišjāņi, Krišjāņu pagasts, Balvu novads, LV-4574
328 Kubulu pagasta pārvalde Balvu iela 15, Kurna, Kubulu pagasts, Balvu novads, LV-4566
329 Kupravas pagasta pārvalde Rūpnīcas iela 3, Kuprava, Kupravas pagasts, Balvu novads, LV-4582
330 Lazdukalna Saietu nams Skolas iela 3A, Benislava, Lazdukalna pagasts, Balvu novads, LV-4577
331 Lazdulejas pagasta pārvalde “Administratīvā ēka”, Egļuciems, Lazdulejas pag., Balvu novads, LV-4592
332 Medņevas Tautas nams Tautas iela 6, Semenova, Medņevas pag., Balvu novads, LV-4583
333 Rugāju pagasta pārvalde Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Balvu novads, LV-4570
334 Susāju pagasta pārvalde Tautas iela 6, Viļaka, Balvu novads, LV-4583
335 Šķilbēnu pagasta kultūras centrs “Rekova” Skolas iela 1, Rekova, Šķilbēnu pagasts, Balvu novads, LV-4587
336 Tilžas Kultūras un vēstures nams Brīvības iela 5, Tilža, Tilžas pagasts, Balvu novads, LV-4572
337 Vectilžas Sporta un atpūtas centrs Sporta iela 3, Vectilža, Vectilžas pagasts, Balvu novads, LV-4572
338 Borisovas Tautas nams “Liepukalni”, Borisova, Vecumu pagasts, Balvu novads, LV-4585
339 Vīksnas pagasta pārvalde “Mieriņi”, Vīksna, Vīksnas pagasts, Balvu novads, LV-4580
340 Žīguru Kultūras nams Viļakas iela 25A, Žīguru pagasts, Balvu novads, LV-4584

Kontaktinformācija:

Komisijas priekšsēdētājs Ivars Logins tel. 29118683 e-pasts: ivars.logins@llkc.lv
Komisijas sekretāre Ilona Blūma tel. 26563934 e-pasts: ilona.bluma@balvi.lv

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Jaunās tūrisma sezonas gaidās

Ierobežotā vai pilnīgi pārtrauktā tūrisma plūsma atstājusi ilglaicīgas sekas uz tūrisma nozari. Lai arī ...

Ātrums un izveicība

2023.gada 27.maijā Viļakā notika sporta spēles “Ātrums un izveicība”, kas ir projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/073 ...