Mācības par bioloģiski vērtīgu zālāju apsaimniekošanu

Par bioloģiski vērtīgu zālāju (BDUZ) apsaimniekošanu praktiskas mācības iespējamas tikai augu aktīvajā veģetācijas posmā – vasarā. Arī šogad Balvu konsultāciju birojs piedāvā iegūt nepieciešamās zināšanas. Augustā un septembrī plānotas trīs apmācību grupas, kurām var pieteikties, zvanot uz kontakttālruni 29471841 vai 29118683. Aicinām visus saimniekus, kam aktuāls mācību apmeklējums, neatlikt pieteikšanos uz vēlāku laiku, bet darīt to tagad, jo vietu skaits ir ierobežots.

Mācības ir obligātas tiem lauksaimniekiem, kas iesaistījušies LAP 2014.-2020. gadam pasākuma “Agrovide un klimats” aktivitātē “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” un, ja ir uzņemtas saistības par Eiropas Savienības nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem (kas ir 1. līdz 4. zālāju ražības klase). Mācību mērķis ir veicināt izpratni par bioloģiski vērtīgo zālāju nozīmi ekosistēmā, nodrošinot tiem atbilstošu apsaimniekošanu un vērst uzmanību uz īpašo dabas vērtību saglabāšanu.

Mācību ilgums 2 dienas, kuru laikā tiks apgūtas gan teorētiskās zināšanas, gan notiks praktiskās nodarbības uz lauka. Dalība mācībās ir bez maksas. Aktuālo mācību piedāvājumu par zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanu, kas tiek aktualizēts katru dienu, var atrast LLKC mājas lapā https://ej.uz/woq9  vai arī sazinoties ar dzīvesvietai tuvāko LLKC reģionālo biroju Šeit : http://new.llkc.lv/lv/biroji

Uzziņai. Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. LAD131118/P44.  Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Informāciju sagatavoja:

Liene Ivanova

ekonomikas konsultante

SIA LLKC Balvu konsultāciju birojs

Citas ziņas no šīs kategorijas

Rekavas vidusskolas mazpulka pēcpusdiena „Rudens”

Katra mazpulka darbībā rudens ir īpašs ar to, ka notiek reģionālie Forumi, kuros mazpulcēni ...

LAD klientus pa tālruni apkalpo darba dienās no plkst.7.00 līdz 20.00

Lauku atbalsta dienests no 2020.gada 2.marta uzsāk jaunu pieeju klientu apkalpošanā. Klientiem darba dienās ...

Nodarbinātības valsts aģentūra aicina izmantot elektroniskās apmācības moduli

Nodarbinātības valsts aģentūra aicina izmantot elektroniskās apmācības moduli “Kā veidot efektīvu darba meklēšanas stratēģiju”, kas ...