Līdz 25.jūlijam var iesniegt pieteikumu Balvu novada vasaras nometņu projekta “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm” konkursam

Pašvaldība izsludina Balvu novada vasaras nometņu projekta “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un  jauniešu nometnēm” konkursu.

Konkursa mērķis ir nodrošināt atbalstu Ukrainas bērnu un jauniešu valsts valodas apguvei un psihoemocionālajai labbūtībai, integrējoties ar Latvijas bērniem un jauniešiem, pilnveidojot komunikācijas un saskarsmes prasmes gan latviešu valodas apguves nodarbībās, gan daudzveidīgās radošajās norisēs un aktivitātēs.

Nometnes dalībnieku mērķgrupa – Ukrainas bērni un jaunieši, kuri reģistrēti Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS), kā arī tie, kuri līdz šim mācījušies attālināti Ukrainas izglītības iestādēs, bet 2022./2023.mācību gadā uzsāks mācības Latvijas izglītības iestādēs un Latvijas skolēni no 1.līdz 12.klasei.

Konkursa pieteikumu iespējams iesniegt līdz 2022.gada 25.jūlija plkst.16.00.

Pretendents konkursa pieteikumu iesniedz:

  • klātienē Balvu novada Izglītības pārvaldē Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501;
  • valsts pārvaldes pakalpojumu portālā latvija.lv, izmantojot Izglītības pārvaldes oficiālo e-adresi;
  • ar drošu e-parakstu parakstītu iesniegumu, nosūtot uz e-pasta adresi izglparvalde@balvi.lv

Ja pieteikums tiek iesniegts klātienē, tad uz slēgtas aploksnes jābūt norādei “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm”, papildus uz aploksnes norādot Pretendenta nosaukumu vai vārdu, uzvārdu.

Nometņu projekta konkursa Nolikums ar pielikumiem atrodami Balvu novada mājas lapas www.balvi sadaļā Izglītība → Interešu izglītība → Nometnes.

Citas ziņas no šīs kategorijas