Izlaidums Viļakas Bērnu un jaunatnes sporta skolā

Uz izlaidumu 16.jūnijā aicināja Viļakas Bērnu un jaunatnes sporta skola, kur apliecības par profesionālās  ievirzes izglītības apgūšanu volejbolā un sporta dejās  saņēma 14 izglītojamie. Pasākumu kuplināja vecāki, vecvecāki, radi un draugi.

Ikviena šī gada absolventa dzīves aicinājums ir bijis darīt kaut ko vairāk un labāk.

Svinīgo pasākumu ar uzrunām un laba vēlējumiem atklāja Viļakas Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktore Inese Petrova. Savukārt ar saviļņojošām apsveikuma dejām visus klātesošos priecēja Sporta deju nodaļas izglītojamie Jānis Logins un Sanija Molodcova. Visus ciemiņus un izglītojamos sveica Viļakas pilsētas pārvaldes vadītājs Oļegs Kesks un Balvu novada izglītības darba speciāliste Maruta Brokāne.

Neizmērojams paldies sporta deju trenerei Silvai Dambei un volejbola trenerim Ervīnam Veļķeram par neatlaidīgu darbu  treniņos, par gatavošanos sacensībām un čempionātiem.

Paldies Terēzijai Babānei par fotomirkļu iemūžināšanu!

Ieraugiet, sajūtiet nākotni un noticiet tai! Lai šī ticība Jūs stiprina un motivē pozitīvām pārmaiņām, ir virzīta uz sapņu piepildījumu!

Dina Krakope, direktora vietniece izglītības jomā.

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Atbalsts mežu ieaudzēšanai un iznīcinātu mežaudžu atjaunošanai

No 2020.gada 5.maija līdz 5.jūnijam notiks projektu pieņemšana pasākuma „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un ...

Nodokļa atvieglojums vecākiem par vasaras brīvlaikā strādājošiem bērniem saglabājas

Jaunieši vasaras brīvlaikā tradicionāli izmanto iespēju strādāt, gūt jaunu pieredzi un nopelnīt līdzekļus savu ...