Dronu pilotu mācības GreenPalette projektā

Šķilbēnu pagasts var lepoties ar diviem jauniem bezpilota gaisa kuģa (turpmāk- droni) pilotiem, kas veiksmīgi ir apguvuši teorētiskās un praktiskās mācības un nokārtojuši eksāmenu, iegūstot tālvadības pilota sertifikātu projektā “GreenPalette” jeb Zaļā palete.

Šī aktivitāte ir daļa no pasākumiem, kas ir veikti projektā, lai uzlabotu prasmes un spējas reaģēt ugunsnelaimju gadījumā. Lai nodrošinātu Šķilbēnu pagasta un blakus teritoriju drošību, ir veikti pirmie soļi brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības (turpmāk- BUB) izveidošanai pagastā -novadītas meistarklases un semināri par ugunsdrošību, BUB darbību un nepieciešamību, izstrādātas brošūras ar svarīgāko informāciju, iegādāti pamatlīdzekļi ugunsdzēsības veikšanai, kā arī drons, tādējādi veicot situācijas apsekošanu no putna lidojuma.

Kā atzīst Šķilbēnu pagasta pārvaldes vadītājs Andris Mežals: “šāds projekts ir bijis ļoti vērtīgs, esam guvuši svarīgas zināšanas un prasmes, kas noderēs ne tikai pagasta iedzīvotājiem, drošības jautājumos, bet arī blakus ciemiem un pagastiem, lai kopīgi rūpētos par mūsu drošību un spētu reaģēt nelaimēs, atbalstot viens otru un sniedzot savlaicīgu palīdzību. Ar drona palīdzību spēsim novērtēt situāciju no putna skatupunkta, gan lielākos, gan mazākos riska apstākļos. Varbūt kādam pazudīs teliņš un mēs varēsim ātri vien atgriezt to mājās, varbūt plūdi radīs riska situācijas, kur būs svarīgi spēt novērtēt situāciju pirms rīkoties, vai ugunsgrēks pļavā, kas jāapstādina, pirms ir izpleties plašumos.”

Aldis Šlišāns Šķilbēnu pagastā ir viens no tām personām, kas kopā ar pagasta pārvaldes vadītāju A.Mežalu turpina veidot BUB. Jautājumu vai palīdzības nepieciešamības gadījumos, aicinām sazināties ar A. Slišānu (26121872) vai A. Mežalu (26470877).

Teksts: Santa Šmite, Projektu vadītāja

Šī publikācija ir sagatavota ar programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild  Balvu novada pašvaldība, tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Programmu 2014.-2020.gadam līdzfinansē Eiropas Savienība un Latvijas Republika.

Citas ziņas no šīs kategorijas

Balkanu apļi

Ir sācies tautas skrējiens „Balkanu apļi”, kura ietvaros notiks 3 kārtas. Uz pirmo kārtu ...

Viļakā remontē un krāso velosipēdus

Jaunais uzņēmējs Rēvalds Šakins ir realizējis Viļakas novada domes atbalstīto projektu Nr. 2021-VND-1-07 “Velosipēdu ...

Ārkārtas Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Aija Mežale sasauc Ārkārtas Izglītības, kultūras un ...