Darba mūžs līdzās grāmatām

Jūnija sākumā bijušajai Abrenes rajona bibliotēkas vadītājai VALENTĪNAI STRUPKAI dzīves pavediens mūža kamolā ietin deviņdesmito gadu miju.

 Valentīna dzimusi 1932. gada 8. jūnijā Viļakas pagasta Kļučnieku ciemā. Bērnība un skolas gadi aizrit smagos materiālos apstākļos, tos apēno kara un pēckara notikumi. Mācīties sākusi Aizgalīnes pamatskolā, izglītību turpina Viļakas vidusskolā, kuru absolvē 1951. gadā. Valentīna sāk darba gaitas Pļeševas ciema bibliotēkā, iestājas Rīgas Kultūras un izglītības darbinieku tehnikuma bibliotēku neklātienes nodaļā, pēc gada tiek pārcelta uz Viļaku par Abrenes rajona bibliotēkas vadītāju.

Šajā laikā padomju valdība uzsākusi stingru programmu – izglītot katru sabiedrības locekli, katru ģimeni iesaistīt bibliotēkā par lasītājiem. Rajona bibliotēkai bija jāapmāca ciemu bibliotēku darbinieki, jāpārbauda darbs un jāsniedz metodiska un praktiska palīdzība. Pēc 1959. gada rajonu apvienošanas Abrenes rajona bibliotēka kļuva par Viļakas pilsētas bibliotēku. Mainījās  arī bibliotēkas uzdevumi un  darbs ievirzījās normālās sliedēs.

Pēc 22 darba gadiem bibliotēkā, 1973. gadā Valentīna Strupka pārgāja strādāt uz Viļakas grāmatnīcu, kur nostrādāja līdz aiziešanai pensijā. Par apzinīgu un godprātīgu darbu V. Strupka apbalvota ar medaļu „Darba veterāns”, dažādiem Goda rakstiem. Viņas foto bijis padomju laikos populārajā „Goda plāksnē”. Valentīna aktīvi piedalījās Viļakas kultūras nama mākslinieciskajā pašdarbībā.

Tagad čaklā sieva darbojas kā floriste, veido ziedu pušķus un sēru vainagus. Arvien steidzīga un ļoti labestīga. Valentīna nesavtīgi rūpējas par saviem tuviniekiem, mazāk laika atvēlot sev. Labprāt apmeklē bibliotēkā organizētos pasākumus.

Viļakas bibliotēkas kolektīvs sveic Valentīnu nozīmīgajā dzīves jubilejā, vēlot veselību, dzīvesprieku, Dieva svētību katrai dienai!

Informāciju apkopoja Rutta Jeromāne.

Foto – no Viļakas bibliotēkas un Valentīnas personīgā arhīva.

Citas ziņas no šīs kategorijas

Tikai desmit mēneši Itālijā

“Cilvēki nemainās,” kāds teiktu. Nē, tā nav taisnība. Pa šiem 10 mēnešiem esmu piedzīvojusi ...

Uzņem kandidātus mācībām Valsts robežsardzes koledžā

Valsts robežsardzes koledžas profesionālās tālākizglītības programmas “Robežapsardze” (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis) apguvei, par valsts budžeta ...

Turpinās ēku remontdarbi Viļakā

Abām ēkām, projekta Nr. 9.3.1.1./18/I/017 „Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide  un attīstība Viļakas ...