Viļakas muzejs saņēma ICOM Latvijas valdes balvu starptautiskajā sadarbībā

27.maijā Latvijas muzeju dienās Jēkabpilī Viļakas muzejs saņēma pateicību no ICOM Latvijas valdes par starptautisko sadarbību no 2018.līdz 2021.gadam par izstādi “Tik tālu, bet tomēr tik tuvu: Latvija un Polija. Vairāk kā 100 gadus kopīga vēsture”.

Starptautiskā Muzeju padome (ICOM – International Council of Museums), dibināta 1946. gadā, ir pasaules muzeju darbiniekus vienojoša nevalstiska bezpeļņas organizācija, kura darbojas sabiedrības labā, rūpējoties par kultūras un dabas mantojuma izpēti, saglabāšanu un popularizēšanu. ICOM nosaka muzeju darbības profesionālos un ētiskos standartus, izstrādā nepieciešamās rekomendācijas un vadlīnijas, lai sekmētu muzeju praktisko darbību, veicinātu izpratni sabiedrībā par kultūras mantojuma nozīmi.

Viļakas muzejs priecājās, ka ir bijusi iespēja popularizēt Viļakas apkārtnes kultūrvēsturisko mantojumu starptautiski šajā grūtajā periodā. Paldies visiem, kuri trīs gadu laikā ir palīdzējuši īstenot šo izstādi!  Paldies kolēģiem no Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, kuri palīdzēja deponēt Viļakas apkārtnē atrastos arheoloģiskos priekšmetus no sava krājuma, Viļakas un Šķilbēnu katoļu baznīcām par izciliem muižas laika raksturojošiem reliģiskajiem priekšmetiem, Latvijas Vēstniecībai Polijā, Polijas vēstniecībai Latvijā, īpašs paldies novadniekam Edgaram Bondaram par ideju, Viļakas un Balvu novada pašvaldībām par atbalstu, Kultūras ministrijai un Ārlietu ministrijas diplomātiskajam pastam par priekšmetu aizvešanu līdz Polijai.

Vislielākais paldies saviem kolēģiem Polijā no Valsts arheoloģijas muzeja Varšavā, par izcilu sadarbību un sapratni, par vēlmi redzēt šo izstādi dažādās Polijas pilsētās. Viļakas apkārtnes vēsture ir ļoti bagāta un dažāda, prieks, ka arī Polijā cilvēki uzzināja daudz vairāk par Marienhauzenu muižas laikos un par to, kādu kultūrvēsturisko mantojumu poļi ir atstājuši Viļakā.

Trīs gadu laikā šo izstādi apskatīja aptuveni 30 000 cilvēku Latvijā un Polijā. Izstāde ir sekmējusi sadarbību starpvalstu muzeju starpā, iepazīti jauni kolēģi, kā arī dažādas valstiskās iestādes. Viļakas muzejs par starptautisko sadarbību dāvanā saņēma Jāņa Rozes dāvanu karti.

Teksts: Viļakas muzeja vadītāja Rita Gruševa

Citas ziņas no šīs kategorijas

Dzejas pēcpusdiena Viļakas Valsts ģimnāzijas 1.-6.klašu skolēniem

Vasara savus draiskuļus atstāj.Un, lapu čaukstošos paklājus klājot,Ar liepu vējainām rokām mājot,Gar skolas stūri ...

Paziņojums

Sakarā ar ūdens sistēmas bojājumu Abrenes ielā 7, Viļakā nebūs ūdens īpašumiem no ceļu ...