Maija lūgšanas

Visdarbīgākais, visdažādāko zaļo nokrāsu piepildītais, ziedošākais, smaržīgākais un skanīgākajām putnu balsīm piepildītais 31 vienu dienu garais maija mēnesis šķiet, ka paiet kā viena nedēļas nogale. Laikā, kad visvairāk ir darba dārzos, laukos un tīrumos, čaklākie, uzcītīgākie un uzticamākie steidzās pie ceļmalu krustiem, pie ciemu krustiem, arī pie krustiem baznīcas dārzos un kapsētās, lai visskaistākās dziesmas dziedātu Dieva un Dievmātes godam.

Liels prieks par visiem, kuri dzied no sirds un dzied, lai saglabātu šo skaisto un seno katolisko tradīciju Kubulos, Viļakā, Vectilžas, Tilžas, Bērzpils, Susāju, Vecumu un citos Ziemeļlatgales pagastos. Prieks par tiem, kuri iesūtīja informāciju par maija dziedājumu norisi Balvu novada Kultūras pārvaldei, lai, izlasot afišu, arī nejaušs interesents varētu pievienoties. Prieks par tiem, kuri dzied pie krustiem savā kompānijā, ģimenes, draugu un radu lokā. Prieks par tiem, kuri sakopj krucifiksus, dziesmas un lūgšanas izsaka sirdī. Vislielāko prieku piedzīvoju pasākuma “Baznīcu nakts” laikā Viļakā, kad maija dziedājumus sapulcējās dziedāt tik kupls dalībnieku pulks, ka tādu priecātos redzēt biežāk pie krustiem Ziemeļlatgalē.

21.maijā Susāju pagasta Pokšovas ciemā iesvētīja atjaunoto krustu. “Mēs nedrīkstam izvairīties no vienkāršiem darbiem, jo tos neviens nedarīs. Neviens darbs priekš mums nedrīkst būt par mazu. Mēs esam tik mazi, ka raugāmies uz lietām sīkumos, bet Dievs, būdams visuvarens, redz visu. Tāpēc, pat ja jūs rakstāt vēstuli akla cilvēka vietā vai vienkārši sēžat un klausāties viņā, vai izņemat viņa pastu, vai kādu apmeklējat un aiznesat viņam kādu ziedu – it kā sīki darbiņi – vai arī mazgājat kādam veļu vai uzkopjat māju – tie visi ir ļoti vienkārši darbi, kuri mums vienkārši jādara. Atcerēsimies, ko teikusi māte Terēze, ka “Daudz ir cilvēku, kuri spēj darīt lielas lietas, bet ļoti maz ir to, kuri veic sīkus darbus.” Paldies Jānim, kas saorganizēja gan atjaunošanas, gan organizēšanas darbus. Paldies Lucijai ar Viktoru par padomiem un izpalīdzību. Paldies katram, kas ieradās pagodināt ar lūgšanu, ar dziesmu, ar atvērtu sirdi mūsu Pestītāju, kas atdeva pilnībā sevi par katru cilvēku. Lai Dievs svētī! Lai mēs augam vienotībā, lai mēs kļūstam dievbijīgāki, lai mēs vienkārši esam patiesi CILVĒKI, pēc Dieva attēla radīti…  Paldies ikkatram par to mazumiņu, ko darāt, lai celtu Dieva valstību!” teica Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels.

Tiksimies arī nākamgad Dievmātes mēnesī maija dziedājumos, lai darot mazos darbus, padarītu pasauli labāku. Lai Dievs ikvienam aizmaksā par visu labo, ko darām.

Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne

Foto: pr. Guntars Skutels, Skaidrīte Šaicāne, Biruta Slišāne, Vineta Zeltkalne

Citas ziņas no šīs kategorijas

Vjetnamas sajūtas atceroties…

Vasara mudina doties dabā un priecāties par katru Latvijas ziedu, baudīt tā aromātu, vākt ...

Paziņojums

No 1.janvāra ir palielināts garantētais minimālais ienākumu (GMI) līmenis personai Viļakas novada Sociālais dienests ...

Būvdarbi Rekavas vidusskolas darbnīcu ēkā

SIA “Ozolmājas” kopā ar apakšuzņēmēju SIA “Kalna nami” ir veiksmīgi uzsākuši būvdarbus projektā Nr. ...