Apstiprināti divi Valsts zivju fonda projekti

Šogad, Balvu novada pašvaldība, īstenos divus Valsts zivju fonda projektus, lai pavairotu līdakas divos ezeros un spētu kvalitatīvi veikt zivju resursu aizsardzību ziemas periodā.

Projektā nr. 22-00-S0ZF02-000048 “Līdaku pavairošana Viļakas un Svātiunes ezerā”, paredzēts veikt vienvasaras līdaku pavairošanu divos ezeros: Viļakas ezerā, pavairojot 3000 vienvasaras līdaku mazuļus un Svātiunes ezerā 3600 gb. . Abos ezeros ir nepieciešama mākslīga līdaku mazuļu pavairošana, jo intensīvas makšķerēšanas rezultātā, līdaku skaits ir viegli ietekmējams un tas noved pie tā, ka ezera resurss nespēj veikt dabīgu zivju atražošanu. Ezeri ir pielāgoti līdaku sugai, līdz ar to pavairotās zivis turpinās attīstīties un augt.

Projektā nr. 22-00-S0ZF03-000016 “Balvu novada publisko ūdenstilpņu zivju resursu aizsardzība” paredzēts iegādāties sniega motociklu ar piekabi, lai novada teritorijā varētu veikt kvalitatīvu un ātru zivju resursu aizsardzību publiskajās ūdenstilpnēs ziemas periodā, mazinot maluzvejas nodarīto kaitējumu.

Tekstu sagatavoja: Projektu vadītāja S. Šmite

Citas ziņas no šīs kategorijas

Zaļo ceļu izveide ieguldījums vietējā ekonomikā

Šī Publikācija ir sagatavota ar programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild ...

Viļakas novada domes kases darba laiks

Izmaiņas Viļakas novada domes kases darba laikā. Otrdien, 1. jūnijā: 9:00 – 12:00 Trešdien, ...