Muzeju nakts 2022 Viļakā

14.maijā visā Latvijā notika Muzeju nakts. Šogad Muzeju naktij nebija vienotas devīzes vai tēmas. Muzeju naktī varēja stāstīt par to, kas mums ir visnozīmīgākais, visinteresantākais un saistošākais. Muzeju nakts aktivitātes notika arī Viļakas muzejā no plkst.19.00 līdz plkst.23.00.

Muzeju nakti ieskandināja Viļakas Mūzikas un mākslas skolas vijolnieki, kā arī kapela “Atzele”. Pēc ilgāka pārtraukuma arī muzejā beidzot skanēja dziesmas. Muzeju naktī varēja apmeklēt dažādas darbnīcas. Izstādē “Apceļo pasauli ar lellēm” varēja tikties ar novadnieci, pasaules leļļu kolekcionāri Evitu Zarembu- Krīgeri un interesentiem bija iespēja izveidot savu lelli.

Muzeja jaunākajā ekspozīcijā “Ed.Spravnika Latvijas putnu olu kolekcija”  ikviens varēja satikt Žīguru meža muzeja vadīju Annu Āzi, kura bija sagatavojusi interesantas darba lapas par putniem. A.Āze ir izcila stāstniece un arī šajā vakarā varēja uzzināt daudz interesantu faktu par putniem un dabu.

Mazākiem bērniem bija sagatavotas dažādas darbnīcas- varēja piedalīties krāsaino smilšu darbnīcā, rakstīt ar tinti un spalvu, kā arī izveidot cilvēka seju no papīra par pamatu ņemot savas plaukstas kontūru. Ikviens varēja piedalīties gaišo domu darbnīcā.

Muzeja darbinieki sagatavoja arī vēsturisko darbnīcu, kur ikviens interesents varēja iepazīt Viļakas apkārtnes vēsturi. Darbnīcā “Atkal skolā” varēja pārbaudīt savas zināšanas par skolā mācīto un saņemt atzīmi.

Muzeju nakts laikā aktīvākie krustvārdu mīklas minētāji piedalījās izlozē, kurā viens cilvēks laimēja 1 kg tortes. Lai izlozē piedalītos vajadzēja aizpildīt krustvārdu mīklu par priekšmetiem, kuri atrodas muzejā.

Ikviens varēja nobaudīt veselīgo putru no grūbām ar speķi un sīpoliem, ko sarūpēja Viļakas Valsts ģimnāzijas pavāre Inese Petrovska. Putra bija ļoti garšīga.

Vakara noslēgumā tika apgaismota bijušā klostera siena un rādītas Viļakas apkārtnes vecās bildes. Fotogrāfijās varēja redzēt, cik ļoti ir mainījusies mūsu Viļakas apkārtne kopš muižas un brīvvalsts laikiem u.c.. Viļaka arī mūsdienās turpina mainīties un veidot vēsturi. Muzeju nakti aptuveni apmeklēja ap 160 cilvēkiem, kuri uz īsāku vai garāku laika sprīdi bija iegriezušies muzejā.

Teksts: Viļakas muzeja vadītāja R.Gruševa

Foto: Viļakas muzeja krājuma glabātāja M.Boldāne, Viļakas Valsts ģimnāzijas skolnieces K.Kokoreviča un S.Zaremba.

 

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Neaizmirstami 10 mēneši Latvijā

Ir pagājuši 10 mēneši, kopš Aleksandrs ieradās Latvijā no Gruzijas, lai darbotos kā brīvprātīgais ...

Ģimeņu sporta spēles pirmsskolas vecuma bērniem, vecākiem un vecvecākiem

2022.gada 10.jūnijā Medņevas pagasta Semenovas ciemā  projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/073 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses ...