Viļakas pirmsskolas izglītības iestādes „Namiņš” veselības un sporta diena „Sportot prieks”

6.maija rīts mūs, „Namiņa” iemītniekus, sveicināja saules stariem, kas radīja možu noskaņojumu un vēlmi sparīgi darboties. Pārsteigumu izraisīja pavasara zaļā dūmaka, no kuras izlidoja koša bizmārīte ar savu draugu mušu (Inese un Normunds). Mūzikas skaņu pavadībā bizmārītes un mušas jautrās izdarības lika visiem kustēties līdzi un iesildīties turpmākajām aktivitātēm.

Bērni ar lielu jautrību un aizrautību turpināja sportiskas aktivitātes katra grupa  savā rotaļu laukumā  grupu skolotāju un skolotāju palīgu vadībā.

Jaunākās grupas „Cālēni” bērni skolotājas Elīnas Aleksānes un skolotāju palīga Intas Kromules vadībā vingrināja savas koncentrēšanās spējas bumbiņu mešanā, bumbas vadīšanā, arī līšana caur tuneli un iešana pa virvi veicināja viņu veiklības prasmi.

Vidējās grupas „Kāpēcīši”  bērni skolotājas Lilijas Strupkas un skolotāju palīga Ilzes Zarembas vadībā devās pretī pavasarim pa platām un šaurām takām, ciņiem un cinīšiem (šķēršļu pārvarēšana), iemēģināja roku bumbiņu mešanā mērķī.

Vecākās grupas „Bitītes” bērni skolotājas Rutas Martiņenko un skolotāju palīga Jolantas Ivanovas vadībā sacentās veiklībā jautrajās stafetēs un komandu spēlēs.

Sagatavošanas grupas „Raibumiņi” bērni skolotāju Ineses Saidas un Līgas Mūrnieces,  skolotāju palīga Monikas Jugānes vadībā sacentās zābaka mešanā, bumbu vešanā ar ķerru, veiklības stafetēs un dažādās bumbu spēlēs. Īstu jautrību sagādāja kustību rotaļa „Astes”, kurā  katrs varēja izrādīt savu veiklību un manevrēšanas prasmi.

Liels paldies Viļakas KN direktorei Inesei Lācei un bijušajam mūsu pirmsskolas izglītības iestādes audzēknim  Normundam Orlovam par sadarbību m tikšanos mūsu „Namiņā”, kas paliek foto mirkļos, lai atkal un atkal atsauktu atmiņā jautros kopā pavadītus brīžus!

Bērni  ļoti priecājas par iespēju būt kopā ar saviem vecākiem spēlēs un sportiskās aktivitātēs, tāpēc „Mīļš paldies!” tiem, kuri atnāca un bija klāt gan kā līdzjutēji, gan kā dalībnieki mūsu aktivitātēs!

Viļakas PII skolotāja Guna Rižanova,

foto: PII skolotājas Ruta Martiņenko un Inese Saida.

 

 

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Iepazīstinām ar konkursa „Ziemeļlatgales nevalstisko organizāciju gada balva” nominantiem un 10.martā aicinām uz apbalvošanas pasākumu “Sprēslīca”

Noslēdzies konkurss „Ziemeļlatgales nevalstisko organizāciju gada balva”, notikusi rezultātu apkopošana un  pretendentu izvērtēšana atbilstoši ...

Viļakas novada domes lēmums

2020.gada 28.maijā Viļakas novada dome pieņēma lēmumu “Par grozījumiem lēmumā “Par Viļakas novada domes ...

Tautsaimniecības un vides komitejas sēde

Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks sasauc Tautsaimniecības un vides komitejas sēdi 2022.gada 17.augustā ...