Tikšanās ar psiholoģi Rekavas vidusskolas un Viļakas Valsts ģimnāzijas audzēkņiem

Šī gada 22.aprīlī un 13.maijā psiholoģe Inese Lietaviete atbrauca no Rīgas, lai tiktos ar  Rekavas vidusskolas un Viļakas Valsts ģimnāzijas audzēkņiem. Tikšanās ar psiholoģi ir projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/073 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Viļakas pilsētā un apkaimē”  aktivitāte.

Pirmās tikšanās reizes tēma bija Atkarību izplatības mazināšana un Atkarība un līdzatkarība: problēmas un to risinājumi. Otrās tikšanās reizes tēma bija “Psihiskā veselība (somatika) un kā veidot jaunus paradumus. Tikšanos ar psiholoģi Inesi Lietavieti organizēs arī Rekavas vidusskolas un Viļakas Valsts ģimnāzijas audzēkņu vecākiem un skolotājiem, bet sākumā bija svarīgi saprast jauniešu domas, problēmas un jautājumus.

Psiholoģe Inese Lietaviete atzina, ka bija ļoti patīkami satikt jauniešus lauku reģionā, jo lauku jaunieši ir ļoti atšķirīgi no Rīgas jauniešiem. Lauku reģionos jauniešiem ir arī mazāk negatīvu kārdinājumu nekā Rīgas jauniešiem. Inese Lietaviete pateicās jauniešiem par dzīvo interesi un cer, ka ikvienu dalībnieku uzrunāja kāds viņas teiktais padoms vai domu grauds. Psiholoģe vēl visiem jauniešiem noteikt mērķi vasaras brīvlaikam un piepildīt to, lai rudenī skolā atgrieztos motivēti, piepildījušies ar pozitīvām emocijām un veidot savu identitāti, atklājot savas stiprās un vājas puses,  attīstot savas dzīves mērķus, veidojot jēgpilnas attiecības un izvairoties no neveselīgām un riskantām uzvedībām.

Teksts un foto: projekta vadītāja Vineta Zeltkalne

Citas ziņas no šīs kategorijas

Semenovā viesojās brīvprātīgā darba veicēja Helena un Liana

Es vēlos aizceļot…. Mums katram gribētos apskatīt kādu citu valsti un iepazīties ar skaistākajām ...

Atbalstīta grants seguma pārbūve Plešova-Siševa

Lauku atbalsta dienests ir atbalstījis Viļakas novada domes iesniegtā projekta Nr. 18-07-A00702-000091 „Viļakas novada, Šķilbēnu ...