Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas sēde

Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas priekšsēdētāja Ruta Cibule sasauc Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas sēdi 2022.gada 19.maijā plkst.09.00.

Sēde notiks klātienē (izbraukuma sēde) Sociālās pārvaldes telpās, Raiņa ielā 52, Balvos, LV – 4501

Darba kārtībā informatīvs jautājums:

  1. Par sociālo pakalpojumu pieejamības uzlabošanu Raiņa ielā 52, Balvos. (ziņo Daina Tutiņa, Viktorija Puka, Diāna Astreiko)

Citas ziņas no šīs kategorijas

Tautsaimniecības un vides komitejas sēde

Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks sasauc Tautsaimniecības un vides komitejas sēdi 2022.gada ...

Stompaku stāsts Eiropas kultūras mantojumu dienu lapā

Pirms kāda laika Viļakas novada muzejs saņēma vēstuli, kurā bija aicinājums visiem tiem, kas ...

Pie lasītājiem nonāk pirmais jaunizveidotā Balvu novada informatīvais izdevums

Šī gada 16. jūlijā, jaunizveidotā Balvu novada iedzīvotāju pastkastītēs nonāks divsimtpiecdesmitais informatīvā izdevuma “Balvu ...