Pārsteigumi Mātes dienā Viļakā

Šogad Mātes diena Viļakā bija īpaša, jo tradicionālajam Viļakas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu koncertam Viļakas Romas katoļu baznīcā pievienojās arī profesionālas mākslinieces- ērģelniece Ilona Birģele un čelliste Inita Malnača.  Pēdējos divos gados pandēmijas mainīgo noteikumu dēļ mūzikas skolas audzēkņiem bija ierobežotas iespējas apmeklēt mūzikas nodarbības, taču neskatoties uz visiem šķēršļiem, čaklākie skolnieki un viņu pedagogi bija sagatavojuši skanīgus priekšnesumus, lai iepriecinātu savas māmiņas, vecmāmiņas un Viļakas draudzes locekļus.

Lielākie drosminieki bija mūzikas skolas audzēkņi, kuri uzstājas vieni paši. Tie bija Annika Meijere (2. klavieru kl., ped. Jeļena Laicāne), Martins Vrubļevskis (3. flautas kl., ped. Arnis Prancāns), Elīza Pužule (3. akordeona kl., ped. Inita Raginska), Roberts Griestiņš (3. saksofona kl.,  ped. Aldis Prancāns) un Aļina Šaicāne (3. klavieru kl., ped. Jeļena Laicāne).

Nedaudz vieglāk uzstādies ir tad, kad blakus ir drauga plecs. Skanīgas un dzidras balsis bija vokālo ansambļa dalībniekiem no Rekavas (ped. Karīna Romanova) un Viļakas (ped. Inita Raginska), bērnu un jauniešu skanīgi un saskanīgi izpildītās dziesmas gribējās klausīties vēl un vēl. Mūzikas skolas audzēkņi savu koncerta daļu noslēdza ar vijolnieku ansambļa uzstāšanos. Lieliski, ka vijolnieku ansamblim pievienojās arī pedagoģes Svetlana Krasnokutska un Ilona Bukša un koncertmeistare Jeļena Laicāne. Domāju, ka daudziem audzēkņiem ir patīkami, ka pedagogi ne tikai māca kā spēlēt skolēniem, bet arī paši piedalās skaņdarbu sagatavošanā koncertiem un uzstājās kopā ar audzēkņiem.

Ērģelnieces Ilonas Birģeles un čellistes Initas Malnačas liriskā mūzika un lieliskā instrumentu papildinošā saspēle daudzām māmiņām sirdī ienesa mieru un piepildīja ar gaišām domām.

Paldies Rīgas māksliniecēm, kuru skaņdarbi bagātināja koncertu Viļakā. Ilona Birģele ir iemīļojusi Viļakas Romas katoļu baznīcu un labprāt koncertē Viļakā. “Man bija liels prieks šodien dzirdēt talantīgos Viļakas mūzikas skolas audzēkņus. Tā bija unikāla iespēja dzirdēt un novērtēt pedagogu ieguldīto darbu. Liels paldies audzēkņiem par izpildītajiem skaņdarbiem un dziesmām. Vislielākā pateicība pedagogiem par pacietību un radošumu kā neparastos apstākļos saglabāt skolēnos interesi par muzicēšanu un dziedāšanu,” pateicās Ilona Birģele. Pateicībā par koncertu saldumu pārsteigumus no Viļakas draudzes prāvesta Guntara Skutela saņēma mazi un lieli koncerta dalībnieki.

Uz tikšanos nākamgad tradicionālajā Viļakas Mūzikas un mākslas skolas pavasara koncertā Viļakas katoļu baznīcā.

Teksts un foto: Vineta Zeltkalne
Citas ziņas no šīs kategorijas

Paziņojums

Sakarā ar ārkārtējo situāciju, atbilstoši valsts SIA “Autotransporta direkcija” saskaņojumam, uz laiku no š.g.21.marta ...

Realizēts Viļakas Valsts ģimnāzijas modernizēšanas projekts

Viļakas Valsts ģimnāzijas ēkas realizētais projekts Nr. 8.1.2.0/18/I/001 “Modernizēt mācību vidi Viļakas Valsts ģimnāzijā” ...

Rekavas vidusskolas „Aurum BEDA” piedalās „Ķīmiķu dārzā”

Šajā mācību gadā pirmo reizi norisinājās RTU Inženierzinātņu vidusskolas organizētās ķīmijas komandu sacensības “Ķīmiķu ...