Noslēdzies sadarbības projekts ar Latvijas Universitāti

30.aprīlī noslēdzies 2021.gada 1.novembrī uzsāktais stažēšanās projekts Latvijas Universitātes akadēmiskajam personālam Viļakas Valsts ģimnāzijā projekta Nr.8.2.2.0/18/I/004 Latvijas Universitātes studiju virziena “Izglītība, pedagoģija, sports” motivēts, mūsdienīgs un konkurētspējīgs akadēmiskais personāls”.

Projekta mērķis bija  sekmēt Latvijas Universitātes  mācībspēku profesionālo pilnveidi, lai veicinātu augstskolas un izglītības iestādes sadarbību un uzlabotu studiju kvalitāti augstākās izglītības programmās, stažēšanās gaitā gūtās atziņas un secinājumus pielietotu  akadēmiskajā darbībā un veicinātu izglītības iestādes labās prakses un pieredzes popularizēšanu.

Ģimnāzijas ieguvumi saistīti ar teorētisko un praktisko zināšanu un iemaņu bāzes papildināšanu ne tikai skolotājiem, bet arī skolēniem, pieredzes apmaiņas nodarbībām, stundu vērojumiem un analītisko darbību, labās pedagoģiskās prakses piemēriem, inovatīviem risinājumiem un pozitīvām atziņām.

Pateicamies Latvijas Universitātes Skolotāju izglītības nodaļas profesorei Indrai Odiņai par šo iespēju, kas veicinās kopš atjaunotās Viļakas Valsts ģimnāzijas (1996) uzsākto sadarbību ilgtspējīgam turpinājumam.

Viļakas Valsts ģimnāzijas direktore Sarmīte Šaicāne

Citas ziņas no šīs kategorijas

Pasākums “Marienhauzenas muižas apbūve laika gaitā”

25.septembra saulainajā dienā ikvienam bija iespēja iepazīt Marienhauzenas muižas apbūvi laika gaitā. Viena no ...

Viļakas novada domes kārtējā sēde

Viļakas novada domes kārtējā sēde  tiek sasaukta 30.07.2020.  plkst.14.00 Viļakas novada domē, Abrenes ielā ...

Izveidota jauna pastaigu taka Viļakas novadā

Ir izveidota jauna pastaigu taka 442 m garumā uz Viļakas ezera salas, uzstādot koka ...