Piesakies konkursam “Tava biznesa ideja Balvu novadā”!

Konkursa mērķis – veicināt uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstību, atbalstot jaunu darba vietu, produktu vai pakalpojumu izveidi Balvu novada administratīvajā teritorijā.

Konkursa īstenošanai no Balvu novada pašvaldības 2022. gada budžeta līdzekļiem piešķirts finansējums, nosakot vienam konkursa pretendentam maksimāli pieejamo neatmaksājamo atbalsta summu līdz pat 5000.00 EUR (pieci tūkstoši euro). Granta pretendentam ir jānodrošina līdzfinansējums vismaz 10 % apmērā no piešķirtās Granta summas.

Konkursā var piedalīties –  fiziska persona, kura plāno uzsākt vai veic saimniecisko darbību ne ilgāk kā trīs gadus uz pieteikuma iesniegšanas brīdi, juridiska persona, kura uzsāks vai veic uzņēmējdarbību ne ilgāk kā trīs gadus uz pieteikuma iesniegšanas brīdi.

Finansējumu piešķir:

  • inventāra un/vai iekārtu iegādei, uzstādīšanai, kas tieši saistīta ar ražošanas/pakalpojuma uzsākšanas vai sniegšanas procesu;
  • izejmateriālu iegādei, kas tieši saistīta ar ražošanas uzsākšanas procesu;
  • licenču iegādei, patentu reģistrācijai Latvijas Republikas Patentu valdē;
  • preču zīmes reģistrācijai;
  • specifiska rakstura datorprogrammu iegādei vai izstrādei;
  • citām ar ražošanas procesu saistītām vajadzībām (lēmumu par pamatotību pieņem Konkursa vērtēšanas komisija balsojot).

Biznesa ideju konkursa pieteikumu iesniegšana no 2022. gada 28. marta līdz 28. aprīlim plkst.16.00.

KONKURSA NOLIKUMS
PIETEIKUMS
ADMINISTRATĪVIE VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
KVALITĀTES VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

Saņemt konsultāciju, kā arī iepazīties ar Konkursa dokumentāciju var Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma  centrā (adrese: Vidzemes ielā 2B, Balvi, 2. stāvs) pie  vadītājas Mārītes Orniņas, zvanot pa tālruni 26355954, rakstot uz e-pasta adresi: marite.ornina@balvi.lv,  vai pie uzņēmējdarbības atbalsta speciālistes Guntas Božokas, zvanot pa tālruni 26461435, rakstot uz e-pasta adresi gunta.bozoka@balvi>.

Citas ziņas no šīs kategorijas

Nometnes “Izzini vērtības” dienasgrāmata

28.06.2022. Sākam vasaras nometni “Izzini vērtības” Viļakā ar 30 bērniem no dažādām vietām plašajā ...

„Laivotprieks” jaunajā tūrisma sezonā piedāvās ekskluzīvu pakalpojumu- caurspīdīgu kajaku nomu

Arvils Zelčs īstenojis Viļakas novada pašvaldības topošo, jauno un tūrisma uzņēmēju projektu konkursa atbalstīto ...