Nekrologs. Janīna Kupriša (04.12.1933. – 20.04.2022.)

Liktenis steidzīgi Dzīves grāmatu šķir.
Ko cilvēki piemin,
Tas vēl starp dzīvajiem ir.
/J.Osmanis/

2022.gada pavasara atnākšana Viļakā aptumšojās ar sēru vēsti – Aizsaules ceļos aizgājusi ilggadēja pedagoģe, skolotāja Kupriša.

Janīna Kupriša dzimusi 1933.gada 4.decembrī Mežarijas ciemā, Susāju pagastā. Izglītības pamatus apguvusi Zvaigznes pamatskolā, Viļakas septiņgadīgajā skolā un Viļakas vidusskolā. 1953.gadā kļuva par Fizikas un matemātikas fakultātes studenti Rīgas pedagoģiskajā institūtā. Pēc tā pabeigšanas darba gaitas atveda uz Viļaku, kur matemātikas skolotājas darbam veltīts viss mūžs – no 1958.līdz 2003.gadam. Paralēli mācību stundu vadīšanai ikdienas solī bija aktivitātes Viļakas pilsētas Zinību biedrībā, profesionālās orientācijas darba vadīšana skolā, klašu audzinātājas pienākumu pildīšana, darbs ar spējīgākajiem skolēniem matemātikas pulciņos, piedalīšanās pilsētas pašdarbības kolektīvos. Savu brīvo laiku skolotāja veltīja mīļākajai nodarbei – dārzkopībai un puķkopībai. Viņa bija īstens dārza un telpu augu audzēšanas meistars, ar sava darba rezultātiem priecēdama gan ģimeni, gan tuvākos kaimiņus, gan pilsētas iedzīvotājus.

Skolotājas darbu ar atzinību novērtējusi pašvaldība,  Izglītības ministrija. Tomēr svarīgākais novērtējums nāk no skolēniem, kas viņu vēl šodien raksturo kā zinošu un prasīgu pedagogu. Janīnas Kuprišas audzēkņu vidū ir pusotrs desmits matemātikas skolotāju, neskaitāms daudzums jauniešu, kas matemātiku iepazinuši, iemīlējuši un izvēlējušies par savas dzīves neatņemamu sastāvdaļu.

Skolotājas darba mūža devums vienmēr būs ierakstīts Viļakas skolu vēsturē ar īpašiem vārdiem!

Sērojam kopā ar aizgājējas vistuvākajiem piederīgajiem! Izsakām patiesu līdzjūtību tuviniekiem, audzēkņiem, kolēģiem – visiem, kam skolotāja Janīna Kupriša bijusi tuvs un nozīmīgs cilvēks.

Izvadīšanas ceremonija notiks š.g.23.aprīlī pl. 12.30 no Viļakas Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcas.

Viļakas Valsts ģimnāzijas kolektīvs

Citas ziņas no šīs kategorijas