Lieldienas Viļakas pirmsskolas izglītības iestādē “Namiņš”

Klausījosi, brīnījosi,
Kas aiz kalna gavilēja:
Lieldieniņa braukšus brauca,
Asnus veda vezumāi.    (Tautasdziesma)

Lielā diena gaidīta katrās mājās ar apkārtnes sakopšanu, telpu tīrīšanu, logu mazgāšanu, lai saulītei ir kur rotāties un mākoņiem spoguļoties.  Ir sagaidīti atgriežamies gājputni, pirmie pavasara ziedi priecē skatienus un jaunie asniņi, pacēluši savas zemes cepures, lūkojas saulē, smeldamies spēku augšanai.

Mūsu iestādes bērniem pavasara prieku dāvā Lieldienu gaidīšana un pašu svētku svinēšana ar krāsainu olu kaujām, šūpošanos, jautrām izdarībām.

Trešo Lieldienu rītā visi “Namiņa” iemītnieki pulcējās iestādes zālē, lai izritinātu saules ceļa kamoliņu, saņemtu pūpola zara pērienu veselībai un stiprumam, skandētu tautasdziesmas, dziedātu un dejotu. Dienas garumā visās vecumu grupās notika olu kaujas un olu ripināšanas sacensības. Āra pastaigu laikā tika meklētas šūpoles, lai ievērotu ticējumu par odu un knišļu kodumiem vasarā. Katras grupas bērni rada iespēju izšūpoties, slidināties uz slidkalniņiem un dažādām izklaides ierīcēm, kuras griežas un noder par knišļu baidītājiem.

Es nopēru bāleliņu
Ar baltiem pūpoliem,
Lai aug mans bāleliņš
Kā apaļš pūpoliņš.       (Tautasdziesma)

Viļakas PII skolotāja Guna Rižanova, foto: PII vadītāja Lilita Šnepere

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Balvu novada ārkārtas Domes sēdē apstiprina iestāžu vadītājus

Šodien, 29.decembrī, ārkārtas Domes sēdē, deputāti darba kārtībā izskatīja 12 jautājumus. Amatā ieceļ četru ...

#Labsvaibs rūpējas par jauniešu labbūtību

Iesākoties jaunajam mācību gadam, projekta Nr. VP2021/1-110 #Labsvaibs ietvaros tika īstenota aktivitāte „Mentālās veselības ...