Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Aija Mežale sasauc Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdi 2022.gada 21.aprīlī plkst.11.00.

Sēde notiks attālināti.

Darba kārtībā:

  1. Par saistošo noteikumu Nr. 7/2022 “Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu Balvu novadā” precizēšanu. (ziņo Līga Šustova)
  2. Par Viļakas pilsētas ģerboņa atjaunošanu un reģistrāciju. (ziņo Iluta Jaunžeikare)
  3. Par nolikuma „Par Balvu novada Domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību” apstiprināšanu. (ziņo Iluta Jaunžeikare)
  4. Par Balvu novada bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa nolikuma apstiprināšanu. (ziņo Maruta Brokāne)
  5. Par Viļakas Bērnu un jaunatnes sporta skolas un Rugāju Sporta centra likvidāciju, pievienojot Balvu Sporta skolai. (ziņo Inese Circene)

Citas ziņas no šīs kategorijas

Mūzika dod prieku un iedvesmu!

Ziemassvētki – brīnumu gaidīšanas laiks, kad krītošas sniegpārslas ienes mieru dvēselē un daba izdzīvo ...

Biedrība “Latgolys Studentu centrs” izsludina konkursu „Latgolys prozys skaitejumi 2020”

Lai veicinātu literāro procesu Latgalē, radot iespēju latgaliešu rakstu valodā vai latviešu literārajā valodā ...

Viļakā viesojas „Metožu karuselis”

Biedrība “Virica” ir uzsākusi Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”projekta ...