Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Aija Mežale sasauc Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdi 2022.gada 21.aprīlī plkst.11.00.

Sēde notiks attālināti.

Darba kārtībā:

  1. Par saistošo noteikumu Nr. 7/2022 “Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu Balvu novadā” precizēšanu. (ziņo Līga Šustova)
  2. Par Viļakas pilsētas ģerboņa atjaunošanu un reģistrāciju. (ziņo Iluta Jaunžeikare)
  3. Par nolikuma „Par Balvu novada Domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību” apstiprināšanu. (ziņo Iluta Jaunžeikare)
  4. Par Balvu novada bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa nolikuma apstiprināšanu. (ziņo Maruta Brokāne)
  5. Par Viļakas Bērnu un jaunatnes sporta skolas un Rugāju Sporta centra likvidāciju, pievienojot Balvu Sporta skolai. (ziņo Inese Circene)

Citas ziņas no šīs kategorijas

Baznīcu nakts 2021

Iepazīt Baznīcu nakti un Latvijas dievnamus, kā vienu no arī Neogotikas rūze aicina Viļakas ...

Nobalso par konkursā “Par Balvu novada ģerboņa izveidi” iesniegtajām idejām

Paldies ikvienam, kurš iesniedza savu ideju vai idejas par to, kāds varētu izskatīties Balvu ...

Svecīšu vakari Balvu novada kapsētās, 2023.gadā

Apkopota informācija par svecīšu vakariem Balvu novada kapsētās. Balvu un Sprogu Romas katoļu draudžu ...