Ārkārtas domes sēde

Balvu novada Domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc ārkārtas domes sēdi 2022.gada 19.aprīlī (otrdien), plkst.09.00.

Sēde notiks attālināti.

Darba kārtība:

Par izlīgumu ar SIA „ARCA infrastruktūra” civillietā Nr.C26138220 un AS „BALVU ENERĢIJA” akciju iegādi