Viļakas Valsts ģimnāzijā skan latgaliešu valoda

2021./22. m. g. Viļakas Valsts ģimnāzija kopā ar 16 citām Latgales skolām uzsākusi dalību pilotprojektā „Latgaliešu valodas apguve izglītības iestādēs Latgalē”. Vienu reizi nedēļā pamatskolas posma vecāko klašu skolēniem ir iespēja iepazīt latgaliešu valodu līdz šim sev maz pazīstamā formā  – mācīties runāt, lasīt un rakstīt latgaliešu rakstu valodā.

Šis projekts ir izaicinājumu pilns ne vien skolēniem, bet arī pedagogiem, jo latgaliešu rakstu valoda līdz šim nav bijusi mūsu vidē plaši sastopama; latgaliski daudziem runā vecāki un vecvecāki, šo valodas paveidu varam dzirdēt uz ielas un veikalos, tomēr tagad jau saprotam, ka valoda, kādā runā pie mums, Viļakā, ir tikai viena no ļoti daudzām latgaliešu valodas izloksnēm. Varbūt tāpēc apgūt latgaliešu rakstu valodu ir vēl grūtāk, taču visnotaļ aizraujoši!

Mācību programma izveidota tā, lai mācītos ne tikai gramatiku un izrunu, bet arī uzzinātu daudz jauna par latgaliešu kultūru un vēsturi. Daudz jautru brīžu nodarbībās sagādā lasīšana un dažādu lietu, parādību un priekšmetu latgalisko nosaukumu noskaidrošana.

Šī mācību gada otrā semestra sākums Viļakas Valsts ģimnāzijā pagāja sen neierastā kņadā un patīkamā satraukumā, jo 5. – 11. kl. skolēni gatavoja priekšnesumus Latgaliešu dziesmu konkursam. Šogad valstī noteikto ierobežojumu dēļ nācās atteikties no koncerta, tādēļ savus priekšnesumus skolēni gatavoja videoierakstos. Ar padomu, uzmundrinājumu, dažreiz labu, bet citkārt arī nopietnu vārdu palīdzēja konkursa rīkotāja, mūzikas skolotāja, Ilona Bukša un klašu audzinātājas.

Pavasara brīvdienās žūrija (priesteris Guntars Skutels, ērģelniece, folkloras kopas dalībniece un mūzikas skolotāja Inita Raginska un sākumskolas mūzikas skolotāja Ija Krilova) izvērtēja iesūtītos videoierakstus un izlēma piešķirt nominācijas:

  1. klase: Latgaliskākie (audzinātāja Veneranda Medne)
  2. klase: Saskanīgākie (audz. Ineta Lindenberga)
  3. klase: Nomierinošākie (audz. Ilze Šaicāne)
  4. klase: Krāsainākie (audz. Mārīte Supe-Tuča)
  5. klase: Modernākie (audz. Līga Leitena)
  6. klase: Skanīgākie (audz. Santa Bondare)

11.klase: Teatrālākie (audz. Rasma Vilkaste)

  1. un 9. klase saņēma arī īpašas speciālbalvas no priestera Guntara Skutela. Kopā ar diplomiem klases saņēma arī garšīgas balvas, ko bija pagatavojušas skolas pavāres.

Paldies visiem par ieguldīto darbu latgaliešu valodas un tautas mūzikas izkopšanā un popularizēšanā!

Santa Bondare

Citas ziņas no šīs kategorijas

Turpinās projekta Nr.3 „Būt un darīt” aktivitāšu īstenošana

Biedrības  „Skolēnu vecāku biedrība” projekta nr.3 ”Būt un darīt” ietvaros decembra mēnesī norisinās aktivitāte ...

Valsts svētki fotoreportāžā

Valsts svētki fotoreportāžā. Foto: Mareks Šubenieks

No septembra reģionālo autobusu maršrutos Rīga–Ventspils un Rīga–Viļaka–Baltinava iekļautas jaunas pieturas

No šī gada 1. septembra divas pieturas iekļautas reģionālo autobusu maršrutu oficiālajos kustības grafikos. ...