Parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturēto likumu “Grozījumi Likumā par ostām”

No š.g. 10. marta līdz 8. aprīlim notiek parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētā likuma “Grozījumi Likumā par ostām” atcelšanu.

Parakstīties par apturētā likuma nodošanu tautas nobalsošanai varēs parakstu vākšanas vietās no 2022. gada 10. marta līdz 8. aprīlim.

Lai nodrošinātu parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētā likuma “Grozījumi  Likumā par ostām” atcelšanu, Balvu novadā ir noteiktas divas parakstu vākšanas vietas:

  • Balvu novada pašvaldības administrācijas ēkā – Bērzpils ielā 1A, Balvi, Balvu nov., LV – 4501, 1.stāvā;
  • Viļakas pilsētas pārvaldes ēkā – Abrenes ielā 26, Viļaka, Balvu nov., LV- 4583, 1.stāvā.

Parakstu vākšanas punktu darba laiki:

  • pirmdienās, trešdienās, piektdienās, svētdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00;
  • otrdienās, ceturtdienās, sestdienās no plkst. 15.00 līdz 19.00.

Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir Latvijas pilsoņiem no 18 gadu vecuma. Lai piedalītos parakstu vākšanā, jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments – Latvijas pilsoņa pase vai Latvijas pilsoņa apliecība (eID karte).

Vēlētāji, kuri veselības problēmu dēļ nevar nokļūt parakstu vākšanas vietā, var lūgt organizēt parakstu vākšanu savā atrašanās vietā. Iesniegumu parakstu vākšanas organizēšanai atrašanās vietā vēlētāji var iesniegt līdz 7.aprīlim (ieskaitot).

Parakstu vākšana vēlētāju atrašanās vietā notiks pēdējā parakstu vākšanas dienā – 8. aprīlī.

Iesniegums parakstīties atrašanās vietā word pdf.

Iesniegums jānogādā Balvu novada Vēlēšanu komisijai (Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu nov., LV-4501, e-pasts: velesanukomisija@balvi.lv) vai tuvākajā parakstu vākšanas vietā tās darba laikā.

Plašāka informācija Centrālā vēlēšanu komisijas mājaslapā www.cvk.lv

Papildu informācija:

Balvu novada Vēlēšanu komisija:

Komisijas priekšsēdētājs Ivars Logins 29118683
Komisijas sekretāre Ilona Blūma 26563934
E-pasts: velesanukomisija@balvi.lv

Citas ziņas no šīs kategorijas

Balvu novada domes sēde 2023.gada 24.augustā

Balvu novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc domes sēdi 2023.gada 24.augustā, plkst.09.00. Sēde notiks klātienē Bērzpils ...

Viļakas Valsts ģimnāzijas audzēkņi tiekas neformālās izglītības pēcpusdienā

Biedrība „Skolēnu vecāku biedrība” turpina īstenot projektu Nr.3 „Būt un darīt”, kas norisinās sadarbībā ...