Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas sēde

Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas priekšsēdētāja Ruta Cibule sasauc Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas sēdi 2022.gada 17.februārī plkst.09.00.

Sēde notiks attālināti.

Darba kārtībā:

  1. Par maksas noteikšanu aprūpes mājās pakalpojumam pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem ar invaliditāti.
  2. Par maksas noteikšanu aprūpes pakalpojumam bērniem ar invaliditāti.
  3. Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusa noteikšanu dzīvoklim Nr.5, Garnizona ielā 1, Viļakā, Balvu novadā.

Informatīvs jautājums:

  1. Informācija par sociālajiem  un brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem piešķirtā finansējuma izlietojumu 2022.gada janvārī.

Citas ziņas no šīs kategorijas

Sniegs kā materiāls skaistuma radīšanai

Arī šī ziema mūs lutina ar baltumu visapkārt, jo ietērpusi zemi baltās segās. Lai ...

Tautsaimniecības un vides komitejas sēde

Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks sasauc Tautsaimniecības un vides komitejas sēdi 2021.gada ...