Iedzīvotāji tiek aicināti izteikt priekšlikumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Balvu novadā

Balvu novada pašvaldība informē, ka ir izstrādāts saistošo noteikumu projekts “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Balvu novadā”. Šie saistošie noteikumi nosaka sadzīves atkritumu, tajā skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu Balvu novada administratīvajā teritorijā. Tāpat saistošie noteikumi nosaka teritorijas dalījumu atkritumu apsaimniekošanas zonās, prasības atkritumu savākšanai, tajā skaitā minimālajam sadzīves atkritumu savākšanas biežumam, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai un uzglabāšanai, kā arī atkritumu apsaimniekošanas maksas veikšanas kārtību.

Balvu novada iedzīvotāji tiek aicināti izteikt savus priekšlikumus un papildinājumus par saistošo noteikumu projektu, līdz 2022. gada 16. februārim sūtot tos uz  e-pasta adresi: janis.bubnovs@balvi.lv.

SAISTOŠO NOTEIKUMU PROJEKTS