Ārkārtas Finanšu komitejas sēde

Finanšu komitejas priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc Ārkārtas Finanšu komitejas sēdi 2022.gada 25.janvārī plkst.11.00.

Sēde notiks attālināti (gan jautājumu ziņotāji, speciālisti, gan arī deputāti piedalās attālināti)

Sēdes darba kārtībā:

Par saistošo noteikumu Nr. __/2022 „Par Balvu novada pašvaldības 2022.gada budžetu” pieņemšanu. (ziņo O.Siņica)

Citas ziņas no šīs kategorijas