Balvu novada Sociālā pārvalde informē, ka trūcīgām un maznodrošinātām personām ir iespēja saņemt bezmaksas medicīniskās aizsargmaskas (1 iep./50gab personai).

Aizsargmaskas izsniedz, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un izziņu par mājsaimniecības atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam.

Aizsargmaskas var saņemt:

 1. Baltinavas teritoriālajā centrā Kārsavas ielā 16, Baltinavā, Baltinavas pagastā, tālr.: 26393109;
 2. Balvu teritoriālajā centrā Raiņa ielā 52, Balvos, tālr.: 27815224, ar attālinātajiem klientu pieņemšanas punktiem:
 • „Pagastmāja”, Naudaskalnā, Balvu pagastā, tālr.: 29398752;
 • Ūdru ielā 1, Bērzkalnē, Bērzkalnes pagastā, tālr.: 26618345;
 • Dārza ielā 27, Bērzpilī, Bērzpils pagastā, tālr.: 26625340;
 • „Gaismas”, Grūšļevā, Briežuciema pagastā, tālr.: 26183354;
 • Jaunatnes ielā 3, Krišjāņos, Krišjāņu pagastā, tālr.: 26625340;
 • Balvu ielā 15, Kurnā, Kubulu pagastā, tālr.: 26618345;
 • “Administratīvā ēka”, Egļuciemā, Lazdulejas pagastā, tālr.: 26183354;
 • Brīvības ielā 3A, Tilžā, Tilžas pagastā, tālr.: 29398752;
 • Melderu ielā 2, Vectilžā, Vectilžas pagastā, tālr.: 26183354;
 • “Mieriņi”, Vīksnā, Vīksnas pagastā, tālr.: 26618345;
 1. Rugāju teritoriālajā centrā Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju pagastā, tālr.: 28721482 ar attālināto klientu pieņemšanas punktu Bērzu ielā 8, Benislavā, Lazdukalna pagastā, tālr.: 26625340;
 2. Viļakas teritoriālajā centrā Parka ielā 2, Viļakā, tālr.: 28004485, 28302310 ar attālinātajiem klientu pieņemšanas punktiem:
 • Rūpnīcas ielā 3, Kupravā, Kupravas pagastā, tālr.: 28300048;
 • Mežmalas ielā 1, Semenovā, Medņevas pagastā, tālr.: 26697040;
 • Skolas ielā 1A, Rekovā, Šķilbēnu pagastā, tālr.: 26697040;
 • “Ābeļziedi”, Borisovā, Vecumu pagastā, tālr.: 28300048;
 • Ciemata ielā 4, Žīguros, Žīguru pagastā, tālr.: 28302310.

Balvu novada Sociālā pārvalde aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un ņemt vērā valstī noteiktos ierobežojumus izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā, lai pasargātu sevi, gan apkārtējos cilvēkus.

Citas ziņas no šīs kategorijas

Izveidota jauna pastaigu taka Viļakas novadā

Ir izveidota jauna pastaigu taka 442 m garumā uz Viļakas ezera salas, uzstādot koka ...

Kapusvētki Balvu novadā 2024

KAPUSVĒTKI VIĻAKAS UN KUPRAVAS KATOĻU DRAUDŽU KAPSĒTĀS 6.JŪLIJĀ: plkst. 14.00 Viduču kapos; plkst. 16.00 ...

LU studenti skolotāju kurpēs Viļakas Valsts ģimnāzijā

10.-11.aprīlī mūsu skolā viesojās brīnišķīga Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes komanda – ...