Finanšu komitejas sēde

Finanšu komitejas priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc Finanšu komitejas sēdi 2022.gada 20.janvārī plkst.15.00.

Sēde notiks klātienē DEPUTĀTIEM “zaļajā režīmā”, Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), (jautājumu ziņotāji un speciālisti piedalās attālināti).

Darba kārtībā:

 1. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2, Vidzemes ielā 10, Balvos, Balvu novadā atkārtotas izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 2. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.33, Pilsoņu ielā 23, Balvos, Balvu novadā atkārtotas izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 3. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.19, Pilsoņu ielā 23, Balvos, Balvu novadā atkārtotas izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 4. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.8, Bērzpils ielā 6, Balvos, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 5. Par nekustamā īpašuma “Laukgaiļi”, Baltinavas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 6. Par nekustamā īpašuma “Šalkas”, Baltinavas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 7. Par nekustamā īpašuma Darbnīcu ielā 10B, Šķilbanos, Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā zemes vienības, nedzīvojamās ēkas un šķembu seguma laukuma, atkārtotas nomas tiesību izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 8. Par nekustamā īpašuma “Klajumi”, Vectilžas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 9. Par nekustamā īpašuma “Celiņi”, Vectilžas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 10. Par nekustamā īpašuma “Mežstūri”, Vectilžas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 11. Par nekustamā īpašuma “Rubeņsala”, Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 12. Par nekustamā īpašuma Pelnupes ielā 4, Balvos, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 13. Par nekustamā īpašuma Pils ielā 23A, Viļakā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 14. Par Balvu novada pašvaldības kustamās mantas – vieglās automašīnas MITSUBISHI SPACE WAGON, valsts reģistrācijas numurs  GC1042, norakstīšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 15. Par Balvu novada pašvaldības kustamās mantas – vieglās automašīnas HYUNDAI SONATA, valsts reģistrācijas numurs EU5150, norakstīšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 16. Par Balvu novada pašvaldības kustamās mantas – vieglās automašīnas HYUNDAI SONATA, valsts reģistrācijas numurs ES3400, norakstīšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 17. Par neapbūvētu zemes vienību iznomāšanu un nomas maksas apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 18. Par nekustamā īpašuma Parka ielā 8, Viļakā, Balvu novadā atsavināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 19. Par Vienošanās slēgšanu ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Balvu novada organizāciju. (ziņo S.Maksimovs, A.Mežale)
 20. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam “6. Starptautiskais mākslas plenērs “Valdis Bušs 2022“”. (ziņo V.Zeltkalne)
 21. Par Lazdukalna pagasta pārvaldes vadītāja funkciju deleģēšanu. (ziņo I.Blūma)
 22. Par Krišjāņu Tautas nama vadītāja funkciju deleģēšanu. (ziņo I.Blūma)
 23. Par amatu savienošanas atļauju Sarmītei Taborei. (ziņo I.Blūma)
 24. Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā. (ziņo I.Blūma)
 25. Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā. (ziņo I.Blūma)
 26. Par pamatlīdzekļu nodošanu Balvu novada pašvaldības aģentūrai “SAN-TEX”. (ziņo I.Začeva)
 27. Par Balvu novada pašvaldības noteikumu Nr.___/2022 “Kārtība, kādā Balvu novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu vai priekšfinansējumu biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām”. (ziņo O.Siņica)
 28. Par saistošo noteikumu Nr.__/2022 “Par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo atbalstu Balvu novadā” pieņemšanu. (ziņo L.Zelča)
 29. Par saistošo noteikumu Nr.__/2022 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Balvu novadā” pieņemšanu . (ziņo I.Logina)
 30. Par Balvu novada pašvaldības 2022.gada budžeta pieprasījumu apspriešanu. (ziņo D.Tutiņa)

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Turpmāk īpašniekiem suņi ar mikroshēmu jāapzīmē un LDC jāreģistrē līdz suņu 4 mēnešu vecumam

Zemkopības ministrija informē, ka, stiprinot dzīvnieku īpašnieku atbildību, Veterinārmedicīnas likumā ir noteiktas stingrākas prasības ...

Pavasaris ienāk mūsu sirdīs!

Ne tikai silti saules stari, arī humors, smiekli un joki liek cilvēkiem atmosties no ...