Konkursā ”Gada balva uzņēmējdarbībā” 11 laureāti

Uzvarētāji noskaidroti, bet  intriga par godalgu saņēmējiem tiek paturēta noslēpumā līdz pat apbalvošanas dienai, kura plānota 2022. gada martā.

2021.gada nogalē Balvu novada pašvaldības izsludinātajā konkursā „Gada balva uzņēmējdarbībā” balvas saņemšanai tika pieteikti 49 uzņēmumi 10 nominācijās – individuālie komersanti, SIA, zemnieku saimniecības, biedrības, mājražotāji un amatnieki. Konkursa mērķis – apzināt un godināt Balvu novada uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību novadā, kā arī veicināt Balvu novada uzņēmēju atpazīstamību, popularizējot labas uzņēmējdarbības prakses piemērus.

Nominācijā “2021.gada pakalpojuma sniedzējs” apbalvošanai komisija izvirzīja divus uzvarētājus, pārējās nominācijās – vienu uzvarētāju. Saskaņā ar nolikumu, komisijai ir tiesības izvirzīt arī savu pretendentu papildus jau ieteiktajiem pretendentiem. Komisija šo iespēju izmantoja nominācijā Gada tirgotājs, apbalvošanai izvirzot savu pretendentu.

Ar 2021. gada 25. novembra Domes sēdes (protokols Nr.16, 36.§) lēmumu apstiprinātā  vērtēšanas komisija šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs Aldis Bukšs – Uzņēmējdarbības veicināšanas komisijas priekšsēdētājs, Balvu novada domes deputāts, komisijas locekļi: Mārīte Orniņa – Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra vadītāja, Sandra Kindzule – Balvu novada Domes deputāte, Gunta Božoka – Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste, Jānis Auziņš – Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes pārstāvis, Ieva Leišavniece – biedrības “Ziemeļlatgales partnerība” stratēģijas administratīvā vadītāja, Aldis Ločmelis – zemnieku saimniecības “Kotiņi” īpašnieks, Ivars Logins – SIA “Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs” Balvu biroja vadītājs, pieņēma lēmumu apbalvošanai virzīt 11 uzņēmējus. Lēmums tika pieņemts 2021. gada 8. decembrī Vērtēšanas komisijas sēdē ZOOM tiešsaistē atklātā balsošanā.

Paldies iedzīvotājiem, organizācijām, uzņēmumu pārstāvjiem, komersantiem, biedrībām un iestādēm par piedalīšanos konkursā un pieteikuma anketu sagatavošanu un iesniegšanu.

Ikviens konkursam nominētais uzņēmums ir pelnījis atzinību. No sirds priecājamies par  uzņēmumu attīstību,  lepojamies  ar ikviena uzņēmuma  izaugsmi un ieguldījumu Balvu novada attīstībā, lai mūsu novads kļūtu labāka vieta, kur dzīvot un strādāt.

Informāciju sagatavoja:
Gunta Božoka,
Uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs
Balvu novada pašvaldība

Citas ziņas no šīs kategorijas

Veselības nedēļa Viļakas sociālās aprūpes centrā un Šķilbēnu sociālās aprūpes mājā

Lai  dažādotu savu ikdienu, sociālās aprūpes iestādēs tika organizētas veselības nedēļas. Septembra beigās, Viļakas ...

Veiksmīgi noslēgušies būvdarbi grupu dzīvoklī un dienas aprūpes centrā

Viļakas novadā, projekta Nr. Nr. 9.3.1.1./18/I/017 „Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide  un attīstība ...

Dziedi jel, ak dziedi vēl

Piektdienas, 14. jūlija, vakarā Viļakas Romas katoļu baznīcā laiks un šī pasaule bija apstājusies, ...