Vingro Kupravā

Citas ziņas no šīs kategorijas

Semenovā viesojās brīvprātīgā darba veicēja Helena un Liana

Es vēlos aizceļot…. Mums katram gribētos apskatīt kādu citu valsti un iepazīties ar skaistākajām ...

Izveidots zaļā ceļa velo-info punkts

Šī publikācija ir sagatavota ar programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild  ...