Jauniešu aktivitātes decembrī Semenovā

Medņevas jauniešu  biedrības „Paspārne”, projekta „Kopā nāc, darīt sāc!” ietvaros, 2021.gada decembra  mēnesī noslēdzās aktivitāte „Es Latvijai!”.  Aktivitātē  “Mālu darbnīca” kopā ar Lību Ločmeli iepazinām Latvijas vērtību – māls. Izpētījām, kāds izskatās porcelāns, kā tas mainās pēc dedzināšanas. Ikvienam no jauniešiem, kuram bija vēlēšanās, varēja izpausties un no māla piciņas izveidot skaistas figūriņas – suni, sniegavīru, groziņu u.c.

  Tāpat  īstenojām aktivitātes „Es Latvijai!” noslēdzošo pasākumu – paši izveidojām erudīcijas spēli par Latviju. Spēles izveidei izmantojām iegūtās zināšanas skolā, projekta ietvaros iegūtās zināšanas, savu personīgo pieredzi, kā arī no iegādātajām spēlēm.

Decembris bija jauniešu ārpusskolas  nodarbībām bagāts laiks, jo tika noorganizēta arī aktivitāte “Ziemassvētku laiks!”. Jaukajā svētku gaidīšanas laikā jaunieši iesaistījās apsveikumu gatavošanas darbnīcā, ko vadīja un interesantas idejas piedāvāja Viktorija  Zaharova.  Kas tie par svētkiem, bez svētku cienasta?  Kopīgi cepām dažādus cepumus. Kur tad bez smaržīgajām un kraukšķīgajām piparkūkām? Jauniešu centra telpās vēl ilgi saglabājās patīkamās smaržas!

Projekta noslēdzošā aktivitāte “Atvērts idejām!”.  Svarīgi ņemt vērā jauniešu viedokli, iesaistīt plānošanas procesā, lai viņi justos ieinteresēti un novērtēti. Jaunieši paši dalījās savā iegūtajā pieredzē visa projekta laikā un organizēja darbnīcas citiem skolas skolēniem. Kā mērķtiecīga izturības pārbaude, lai sasniegtu izvirzīto mērķi, jauniešiem bija  šķēršļu josla ar dažādas grūtības pakāpes uzdevumiem. Tas  veicināja dažādu vecumu jauniešu savstarpējās sadarbības prasmju attīstību un pilnveidošanu.

Projekta mērķis – veicināt izpratni par veselīgu dzīvesveidu un sabiedrisko līdzdalību, iesaistot jauniešus kopīgās aktivitātēs, veicinot dažāda vecuma jauniešu sadarbību, attīstot rodošās prasmes, iespēju neformāli izglītoties. Šis mērķis ir sasniegts. Jaunieši ir atvērti jaunām idejām, ieinteresēti apgūt jaunas zināšanas, prasmes un iemaņas, gatavi iesaistīties un radīt ko jaunu, cenšas izteikt un pamatot savu viedokli.

 Paldies visiem, kas palīdzēja īstenot aktivitātes un jauniešiem – par aktīvu līdzdalību!   

 Informāciju sagatavoja biedrības locekle Antra Prancāne.

Foto no pasākuma arhīva.

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).”

Citas ziņas no šīs kategorijas

Viļakā viesojas „Metožu karuselis”

Biedrība “Virica” ir uzsākusi Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”projekta ...

Rekovā “Ābola svētki” pirmsskolas bērniem

Saulainā un siltā 25.septembra rītā pie Šķilbēnu pagasta kultūras centra “Rekova” bērnu laukumā notika ...

Balvu novada domes sēde

Balvu novada domes priekšsēdētāja vietniece Sandra Kapteine sasauc domes sēdi 2022.gada 24.februārī (ceturtdien), plkst.10.00.  Darba ...