Balvu novada domes ārkārtas sēde

2021.gada 29.decembrī plkst. 10:00 norisināsies Balvu novada domes ārkārtas sēde.

Sēde notiks klātienē DEPUTĀTIEM “zaļajā režīmā” (gan jautājumu ziņotāji, gan speciālisti piedalās attālināti).

DARBA KĀRTĪBA:

1. Par Ziemeļlatgales sporta centra vadītāja iecelšanu.
2. Par Balvu novada Kultūras pārvaldes vadītāja iecelšanu.
3. Par Žīguru pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu.
4. Par Balvu pilsētas pārvaldes vadītāja iecelšanu.
5. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3870 005 0156 Medņevas pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu.
6. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0528 daļas Rugāju pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu.
7. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3844 003 0642 Baltinavas pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu.
8. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3844 003 0320 Baltinavas pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu.
9. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3844 003 0712 Baltinavas pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu.
10. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3844 005 0070 Baltinavas pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu.
11. Par Balvu novada pašvaldības Balvu centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu cenrādi.
12. Par saistošo noteikumu Nr.21/2021 “Grozījumi Balvu novada Domes 2021.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos Nr.3/2021 „Par Balvu novada pašvaldības 2021.gada budžetu” pieņemšanu.

Citas ziņas no šīs kategorijas

Tautsaimniecības un vides komitejas sēde

Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks sasauc Tautsaimniecības un vides komitejas sēdi 2022.gada 20.aprīlī ...

Latvija sākas ar ikvienu no mums

Latvija sākas ar ikvienu no mums. Latvija ir  Tavas domas un Tavi darbi. Tā ...