GreenPalette partneri tiekas Rekovā meistarklasē par brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.- 2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Viļakas novada pašvaldības dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Gandrīz pirms diviem ar pusi gadiem, aizsākās projekta Nr. LV-RU-II-053 “GreenPalette” īstenošana, ar mērķi paaugstināt ieinteresēto personu un iedzīvotāju zināšanu līmeni par dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, iesaistot dažādas mērķa grupas daudzveidīgās aktivitātēs. Projektā, 2019.gadā, apvienojās Pitalovas rajona administrācija, Palkinas rajona administrācija, Krasnogorodskas rajona administrācija, Eiroreģiona „Pleskava, Livonija”  Pleskavas sekcijas, Viļakas novada pašvaldība, Balvu novada pašvaldība, Viļānu novada pašvaldība, Smiltenes novada pašvaldība, lai kopīgi īstenotu septiņas iniciatīvas un pilnveidotu prasmes, iemaņas un zināšanas vides jautājumu risināšanā.

Otrdien, 21.decembrī, tika īstenota meistarklase projekta partneriem, Rekovā, Rekovas Dzirnavās, ar mērķi dalīties gūtajā pieredzē, kas iegūta šo divu ar pusi gadu laikā, par to, kā cīnīties ar uguns nelaimēm. Viens no šādiem risinājumiem ir brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizācijas izveide. Iepriekšējo aktivitāšu laikā, kas norisinājās Viļakas teritorijā, iedzīvotāji un interesenti varēja iegūt zināšanas par dažādiem ar ugunsdzēsību jautājumiem, skolēniem bija iespēja iejusties ugunsdzēsēju lomā un meistarklašu laikā, kas norisinājās vietējiem iedzīvotajiem, tika iegūtas vērtīgas zināšanas un prasmes, kas noderēs ik vienam iedzīvotajam ikdienas gaitās, kā arī ievirzījās brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizācijas dalībnieki un atrašanās vieta- Šķilbēnu pagasts.

Meistarklase notika tā dēvētajā hibrīda režīmā, partneriem no Latvijas bija iespēja piedalīties klātienes pasākumā (zaļajā režīmā), savukārt partneri no Krievijas izmantoja digitālos risinājumus un skatījās meistarklasi zoom tiešraidē. Meistarklases laikā tika apskatīti dažādi jautājumi, kas saistīti ar brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem: vēsture, mērķis, vajadzība, darbība, mūsdienu situācija, iedzīvotāju vajadzību izpratne un organizācijas izveidošanās principi, paralēli stāstot par projektā veiktajām aktivitātēm un organizācijas izveides soļiem. Pēc apskatītajām tēmām, klātienē, sekoja arī diskusijas par brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju un tās darbību partneru pašvaldībās. 

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.– 2020. gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija. Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.– 2020. gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu.

Tekstu sagatavoja projekta vadītāja: Santa Šmite

Foto: Projekta arhīvs

Citas ziņas no šīs kategorijas

Suņu īpašnieku ievērībai!

Iegādājoties mājdzīvnieku, dzīvnieka īpašnieks vai turētājs uzņemas atbildību par suņa labturības un īpašo turēšanas ...

Skolēni vēlas kļūt par uzņēmējiem!

Viļakas Valsts ģimnāzijā jau otru gadu īsteno Junior Achievement Latvia skolēnu mācību uzņēmumu programmu, ...