Koncertlekciju cikls Žīguru pamatskolā

Turpinot īstenot iniciatīvas “Latvijas skolas soma” lielo mērķi – iepazīt daudzveidīgo Latvijas kultūru, Žīguru pamatskolas audzēkņi šā mācību gada 1. semestrī digitāli noskatījās  trīs koncertlekcijas – “Atmodas dziesmas. Dziesmotā revolūcija”, ”Kino mūzikas vēsture”, “Ziemassvētki apkārt pasaulei”.

Skolēniem bija lieliska iespēja atkārtot jau zināmo un uzzināt ko jaunu par Latvijas vēsturi, kino mākslas attīstību, Ziemassvētku svinēšanu dažādās pasaules malās. Koncertlekciju vadītāju stāstījums mijās ar daudzām burvīgām, labi pazīstamām mūsu tautas spēka dziesmām. Skanēja mūzika no pasaulē un Latvijā pazīstamām kino filmām, bija iespēja dungot līdzi draiskajām Ziemassvētku melodijām.

Lai nostiprinātu koncertlekcijās dzirdēto, pēc katra pasākuma skolēni pildīja krustvārdu mīklas, atbildēja uz organizatoru sagatavotajiem jautājumiem. Ļoti spraiga domu apmaiņa skolēniem izvērtās, atbildot uz jautājumu: ko Tev nozīmē dzīvot brīvā Latvijā? Dažas atbildes: “Mēs varam runāt savā valodā”, “Mēs varam dziedāt savu himnu”, “Mums ir savs karogs”, “Mēs neesam atkarīgi no citiem”, “Mēs varam brīvi ceļot”.

Paldies iniciatīvas “Lavijas skolas soma” organizatoriem par doto iespēju tuvāk iepazīt Latvijas kultūrvidi.

Žīguru pamatskolas kolektīvs

Citas ziņas no šīs kategorijas

Labdarības koncerts “Nepaej garām!”

Ar ikdienas rūpēm, ar šī gada  mainīgajiem laika apstākļiem, ar domām par Ziemassvētkiem klāt ...

Vasaras saulgrieži Upītē π-dzīduoti!

20.jūnijā Upītē visas dienas garumā ielīgojām vasaras saulgriežus, kur bija padomāts par katru, gan ...

Ko domā jaunā Balvu novada iedzīvotāji un uzņēmēji: aptaujas rezultāti

Šī gada sākumā, izveidojot darba grupu, tika uzsākts darbs pie jaunās Balvu novada ilgtspējīgas ...