„Latvijai 103. Dzimšanas dienā!” svinīgs brīdis Viļakas pirmsskolas izglītības iestādē „Namiņš”

„Dzimtene, mūžam mans skatiens
Vaicājot tevi būs vērsts –
Vienīgi tu manai dzīvei
Īstenās vērtības mērs.” /Ā. Elksne/

17.novembrī, Patriotu nedēļas nogalē, svinīgam brīdim, veltītam Latvijas 103. Dzimšanas dienai, pulcējās mūsu „Namiņa” darbinieki un izglītojamie. Kopā dziedātā valsts himna, bērnu skandētās dzejas rindas un dziesmas, kurās izpaudās lepnums par Latviju un pateicība par  iespēju dzīvot zem mierīgām debesīm, sirdī modināja  mīlestības uguntiņu pret dzimto vietu, mājām un līdzcilvēkiem, kuri nes mūsu pilsētas vārdu tālāk pasaulē.

Iestādes vadītāja Lilita Šnepere, izsakot savu atzinību par ilggadējo darbu iestādes labā, par aktivitāti un radošumu, pasniedza pateicības rakstus skolotājai Tatjanai Aleksejevai un mūsu mīļajai pavārei Ilonai Mednei. Apsveikumam pievienojās visi iestādes darbinieki, vēlot izturību, stipru veselību un panākumus turpmākajā darbā.

Nedēļas garumā bērni kopā ar skolotājām pētīja jēdziena „drosme”  nozīmi, tā esamību mūsu dzīvē, teikās un pasakās. Tapa zīmējumi, mākslinieciski darbiņi un veidoti tematiskie stūrīši grupu telpās. Zīmējumi tika veltīti Valsts Robežsardzes Viļakas pārvaldes kinoloģijas dienesta instruktoriem un viņu četrkājainajiem dienesta palīgiem, ar kuriem notika klātienes tikšanās un vēroti demonstrējumi iestādes rotaļu laukumā.  Šī tikšanās bērniem bija viens no pieskārieniem sajūtai, cik nozīmīga ir mūsu valsts sardze,  līdz ar to arī drošība mūsu visu  dzīvē. Daži bērni izteica vēlmi  arī kādreiz kļūt par mūsu tēvzemes sargiem.

Liels „Paldies!”  Robežsardzes Viļakas pārvaldes kinoloģijas dienesta instruktoriem par šo tikšanos.

Dienas turpinājumā par godu Latvijas Dzimšanas dienai bērni, grupu skolotājas  un skolotāju palīgi veidoja kompozīcijas no svecēm un sūnām iestādes laukumā, lai darītu skaistu savas pilsētas stūrīti savam, vecāku un garāmgājēju priekam. Lai agri tumstošajā novakarē spīd gaisma, vēstot par labiem nodomiem un sapņiem, kas mīt  mazajās sirsniņās, jo te ir viss, kas mums ir tuvs un dārgs – māmiņa un tētis, vecmāmiņa un vectētiņš, brāļi un māsas. Te ir mūsu draugi, mūsu mājas, saule un zvaigznes debesīs. Kur gan citur pasaulē mēs atradīsim to, kas pieder mums jau kopš piedzimšanas brīža? Katra mūsu labā doma, katrs mūsu labais darbs dara mūsu Latviju stiprāku un izturīgāku,

„Lai ziemai silti rīti –
Adi cimdos auseklīti.

Vasarai lai silti rīti –
Adi dziesmā auseklīti.

Ziemeļvējam būs par spīti
Auseklīšu pilni rīti.”     /V. Ļūdēns/

Viļakas PII skolotāja Guna Rižanova

Citas ziņas no šīs kategorijas

Balvu novada domes ārkārtas sēde

2021.gada 5.jūlijā, plkst. 15.00 notiks Balvu novada domes ārkārtas sēde (Bērzpils ielā 1A, Balvos, ...

Uzlabota ugunsdrošība Balvu novadā

Īstenojot pēdējās aktivitātes projektā “GreenPalette”, Balvu novada pašvaldība ir uzlabojusi hidrantu darbību Balvos: Vidzemes ...